Det är tidningen Chef som undersökt attityder bland tusen svenska chefer. De flesta är nöjda med sina karriärer hittills, men en så stor andel som var tredje chef oroar sig för den framtida karriären. Det man lyfter fram som hot mot en fortsatt karriär är familjen, dåligt utbud av chefsjobb i den egna branschen, och att åldersdiskriminering även drabbar chefer.

I Chefs undersökning uppger en knapp fjärdedel att de skulle vilja byta bransch eller yrkesroll. En chef av tio har bytt jobb på grund av pandemin. Men dubbelt så många säger att de har stannat kvar på jobbet på grund av pandemin, fast de egentligen är redo att gå vidare.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Så vad är det för jobb man vill byta till?
Enligt undersökningen säger 70 procent av cheferna att de vill fortsätta att vara chefer, medan en knapp tiondel uppger att de fått nog av den rollen.

Den enskilt största drivkraften bakom viljan att byta jobb är att få intressantare arbetsuppgifter och nya utmaningar. Förhoppningen om att få högre lön, bidrar också, precis som olika typer av missnöje med nuvarande jobb och kolleger.

Att byta bransch kan var svårt och omtumlande för någon som jobbat länge och är väletablerad inom sitt område. Därför uppmanar karriärrådgivaren Lisa Rosengren till introspektion, både för sin egen skull och för att tydliggöra vad man har att erbjuda. Det kan också vara klokt att skriva om cv:t så att det är mindre branschspecifikt.

– Säkert kan det finnas utmaningar i den bransch du söker dig till, som liknar dem du mött tidigare. Sådant går att lyfta fram, säger hon till tidningen Chef.

Hon poängterar också att karriär inte behöver innebära klättring rakt uppåt i hierarkin, utan att det även kan innebära att man hamnar på oväntade platser och roller:

– Se karriären som en klätterställning!

Om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes som webbenkät i november-december 2021, och resultaten bygger på 978 svar från chefer på lednings-, mellan- och gruppnivå.

Källa: tidningen Chef.