Den amerikanske författaren Ernest Hemingway lär ha deltagit i ett vad, där han utmanades att skriva en så kort historia som möjligt. Det resulterade i den berömda sex ord långa novellen

"For sale: baby shoes, never worn."

Alla behärskar naturligtvis inte Hemingways korthuggna stil. Men alla kan rensa bort upprepningar och andra onödiga ord från sina texter, vilket både tydliggör budskapet och ökar chansen att hela texten blir läst.

En artikel i Harward Business Review skriver Jane Rosenzweig, från Harward Writing Center om tre sätt att göra en affärstext mer koncis.

Onödiga ord
Det första man bör göra är att gå igen om texten på jakt efter onödiga ord. Det flesta texter är fulla av ord som inte tillför något. Det kan röra sig om förstärkningsord och onödiga förtydliganden som vi blivit så vana att se att vi inte längre reagerar på dem. Pröva att ta bort så många ord som möjligt utan att innebörden går förlorad.

Onödigt resonerande
Många ovana skribenter använder skrivandet som ett led i tankeprocessen. Det innebär ofta en rad upprepningar och resonerande innan man kommer fram till det man vill ha sagt. Vill man skriva kort, är det enkelt att ta bort dessa trevande funderingar och bara lämna kvar slutpoängen. Men ofta finns resonerandet kvar även i den färdiga texten.

Strunta i avsiktsförklaringar
Många oerfarna skribenter vill gärna berätta vad de gör, istället för att bara förklara vad du får. Det gör att de sätter sig själva i fokus istället för det de vill sälja eller berätta. Till exempel:

”Jag vill nu erbjuda dig ett förmånlig erbjudande som jag hoppas ska bidra till ditt företags fortsatta framgång…”

Skickar man ett säljbrev till någon är den avsikten underförstådd och behöver inte förtydligas. Risken är att läsarens uppmärksamhet riktas mot dig i stället för det du vill ha sagt som egentligen är: ”Det här är en bra grej, köp den”.

Klar tanke ger klar text
Att skriva kort är hänsynsfullt mot läsaren. Det visar att man vet vad man vill säga och att man lagt tid på att formulera det. Långrandigt svammel visar på motsatsen. Eller som skalden Esaias Tegnér uttryckte det: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

Se om ni kan korta ned den här till hälften.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning