Chefer som vill styra sina medarbetare på detaljnivå, kanske med ett slags ”micro management”, har funnits i alla tider. Men vid stora förändringar, som de vi har varit med om de senaste åren, kan det bli vanligare med ledare som gärna pekar med hela handen – vilket skulle kunna bero på en egen osäkerhet.

– När jag coachar stöter jag regelbundet på personer som tar upp att de känner sig frustrerade eller uppgivna över chefen vill detaljstyra dem, säger Ewa Helander, grundare av Karriärcoacherna.

Läs också: Cheferna kräver för mycket av mig, vad kan jag göra?

Ewa HelanderHennes grundtips är alltid att prata med chefen om det, helst innan du tar upp det med dina kollegor.

– Att prata med kollegorna lär inte leda till förändring. Nej, se till att boka ett möte med chefen så fort som möjligt, så att du inte bara sitter och biter ihop. Att lida i det tysta gör det antagligen svårare att hålla sig till grundregeln i ett sådant samtal - att undvika att hamna i affekt.

Läs också: Ta makten över dina känslor

Ewa Helander berättar hur du kan gå till väga om du upplever att din chef vill kontrollera dig alltför mycket:

 1. Fundera på hur du påverkas
  ”Det första du bör göra är att ställa dig frågan: ’Vad det som händer med mig när chefen är kontrollerande?’ En vanlig reaktion på att bli detaljstyrd är att man tappar lusten att jobba när chefen ger signaler om bristande tillit till dig. Eller så kanske du blir osäker och tappar självförtroendet. Kanske finns det tendenser till att du inte vågar ta egna initiativ, och blir mer av en ’utförare’.”
 2. Titta tillbaks
  ”Tänk sedan igenom om det är något speciellt du har gjort på sistone som ha lett till att chefen känner minskad tillit. Det kan vara något slarvfel som du själv tyckte var helt irrelevant, men som var viktigt för chefen. Ha i så fall med dig insikten när du tar nästa steg.”
 3. Berätta – med fokus på dig själv
  ”Och nästa steg blir att tala med chefen. Då är det alltså viktigt att du lyckas undvika att hamna i affekt, vilket är mycket lätt hänt i en sådan här situation – men det skulle antagligen bara leda till låsningar er emellan. Utgå från att du ska berätta om det du kom fram till tidigare, det vill säga hur du påverkas. Det är mycket troligt att chefen inte har förstått vilka konsekvenser det får.”
 4. Rikta om fokus mot chefen
  ”Den bästa utgångspunkten för ett sådant här samtal är att vara nyfiken – precis som i de flesta andra konflikter. Med största sannolikhet är inte chefen kontrollerande av illvilja. Ta reda på vad som ligger bakom detaljstyrningen. Det kan ha många olika orsaker, till exempel att hen själv är pressad uppifrån, är en perfektionist i alla sammanhang, har privata problem eller är ny på sin plats. Kanske är hen inte ens medveten om sitt agerande.”
 5. Utgå från att du hjälper chefen
  ”En annan attityd som kan vara framgångsrik är att du ha utgångspunkten att du ska ta reda på hur du kan underlätta för din chef. Att detaljstyra tar tid och energi, och är något som hen lär vilja komma ifrån.”
 6. Kom överens om målet
  ”Det sista steget är att ni kan enas om vad ni ska uppnå. Det kan vara såväl i rätt generella termer som nere på detaljnivå. Det här är antagligen något som är bra att göra löpande, till exempel i starten av ett nytt projekt. Tydlighet är en viktig nyckel för att komma ifrån behovet av att kontrollera.”

Läs också: Psykologens tips för chefer som lätt brusar upp i humöret

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats