Att irritera sig på kolleger är inget ovanligt eller ens konstigt. Vi tillbringar större delen av vår vakna tid tillsammans med människor vi inte själva valt att umgås med. Samtidigt ska vi försöka göra karriär eller åtminstone utföra vår jobb efter bästa förmåga. Mycket står på spel, och då är det lätt att irritationen tar över när någon bryter mot det som du uppfattar som acceptabelt beteende. Man blir helt enkelt sur.

I boken Bättre relationer på jobbet, försöker författarna Charlotte Cronqvist och Alexander Rudenstam bena ut hur man ska hantera irritation på jobbet.

Ett viktigt budskap är att inte sopa under mattan, utan att tala med varandra innan vad det nu är blir ett stort problem. Så långt håller nog de flesta med. Men det är inte riktigt så enkelt.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Det är till exempel inte optimalt att hantera irritation när man är irriterad. Risken är då att man inte kan behålla lugnet och att situationen då lätt eskalerar. Bättre att avvakta en stund och ta upp det när man lugnat ned sig.

Istället för att anklaga någon, kan man berätta hur man själv reagerar på smutsig disk, privata telefonsamtal eller vad det nu är.

– Det kan också vara nyttigt att fundera på varför man blir irriterad, säger Charlotte Cronqvist i en intervju i tidningen Du och jobbet. Om du upplever att en kollega smickrar in sig hos chefen, handlar det egentligen om att du själv känner dig osedd på jobbet?

Jobbsaker vi irriterar oss på

  • Diskmarodören. Slarv i kök och gemensam personalutrymmen är ofta orsak till irritation. Din mamma jobbar inte här.
  • Sjusovaren. Att någon alltid kommer lite för sent, både till jobbet och till möten, tär på människokärleken.
  • Fjäskisen. Att fjäska för chefen väcker ofta irritation hos övriga arbetsgruppen.
  • Baktalaren. Att ventilera missnöje utan att våga ta upp det med den det gäller. Extra irriterande om det gäller chefen och kombineras med punkten ovan.
  • Ordningsmartyren. Överdrivet upprätthållande av ordning i kombination med självpåtaget martyrskap är inte populärt.
  • Neggot. Att alltid lyckas inta en negativ attityd oavsett vad ni håller på med. Irriterande!

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap