Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog, specialist på arbets- och organisationspsykologi, har tillsammans med forskarkollegorna Sofia Sjöberg och Andreas Sjöberg skrivit boken Personlighet i arbete.

De ansåg att det behövdes en sammanställning över vad dagens forskning egentligen säger om personlighetens betydelse i arbetslivet.

– På det här området finns det så många oseriösa aktörer. Vi ville visa vad forskningen säger, för det finns nästan ingen sådan framställning i Sverige, säger Sara Henrysson Eidvall.

Personlighetstester används flitigt vid nyanställning och tar ofta mycket tid både från den som söker arbete och den som vill anställa. Är det då riktigt att använda sådana tester?

– Ja, tester är bra. Där ser du inte andra faktorer som annars väger in, till exempel utseende och bakgrund som kan få betydelse vid en intervju, säger Sara Henrysson Eidvall.

Vad är då personlighet?
– Det är våra beteenden, vad och hur vi gör i olika situationer, hyfsat stabilt över tid. Det är sällan vi överraskar vår omgivning genom att göra något vi inte brukar göra. Forskartrion framhåller att personlighet sällan förändras och att man inte kan ändra den själv – även om man vill.

– Den ändras i alla fall väldigt lite. Du har den med dig genom livet.
Det låter kanske enkelt – men är långt ifrån just det.

– Vi människor tycker om enkla förklaringsmodeller. Det är mänskligt, men personlighet är mycket mer komplext än så.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

I boken utgår trion från Femfaktormodellen, FFM, med fem personlighetsdrag (se faktaruta) som vi alla har, men olika mycket av. Lite förenklat kan man säga att personligheten skapas av samverkan mellan de drag man har mer eller mindre av.

– Detta är intressant att mäta, för personligheten har en stor roll i hur vi lyckas på arbetet, säger Sara Henrysson Eidvall.

Vilket personlighetsdrag är då det bästa för arbetsplatsen? Målmedvetenhet är enligt boken en framgångsfaktor både i privatlivet och arbetslivet. Då är man bland annat målfokuserad, ordentlig och pålitlig.

– Det är den här personligheten alla chefer letar efter. Den underlättar i alla typer av jobb, för då är du bland annat plikttrogen och vill göra bra ifrån dig.

Personligheten är densamma både privat och i arbetslivet.
– Det är ju ofta så att den som är ordentlig på arbetsplatsen ofta också är det hemma, säger Sara Henrysson Eidvall och tillägger:

– Vi tror ofta att vi är helt olika, men faktum är att vi har personligheten med oss vart vi än går. Det handlar om vår rolltolkningsförmåga, att förstå vilken sida av mig själv som jag ska visa var och när.

– Om du har haft en tuff morgon ska man ju inte ta ut sin frustration på kollegorna. Det handlar om att förstå sin roll.

Det här är också kopplat till personlig­hets­­draget ”känslomässig instabilitet”, som kan vara besvärligt både för jobbet och privatlivet. Har man ett högt värde av detta drag, är man impulsiv, nedstämd, irritabel och kan utgöra ett hot för andra runt omkring. Har man däremot ett lågt värde innebär det att man är stresstålig, stabil och lugn.

– Det här personlighetsdraget hör ihop med bekymmer och ohälsa, och har man högt värde här kan det vara bra att vara medveten om sina styrkor och utmaningar. Du kan inte göra om dig, utan acceptera och var i stället uppmärksam på dina behov.

En person med ett högt värde av känslomässig instabilitet bör till exempel vara extra noga med att vara utvilad, träna och allt annat som kan dämpa oroskänslor.

Om ”målmedvetenhet” är en framgångsfaktor på jobbet är personlighetsdraget ”sympatisk” viktigt för att skilja ut de bästa lagspelarna. Ett högt värde innebär att man är fokuserad på bra stämning i gruppen, ärlighet och uppriktighet.

– Den som däremot har lite av det sympatiska personlighetsdraget är tävlingsinriktad och kör mer eller mindre sitt eget race.

För att få fram vad som leder till den bästa arbetsprestationen, lyfter författarna fram tre faktorer som avgörande. Den första faktorn är hur en medarbetare utför de faktiska arbetsuppgifterna.

– Här spelar målmedvetenheten en stor roll och att vi har låga nivåer av känslomässig instabilitet, förklarar Sara Henrysson Eidvall.

Den andra delen är medarbetarskap. Kan medarbetaren samarbeta, är hen schyst och lojal mot kollegor och chefer?

Här är en hög andel av personlighetsdragen målmedvetenhet, öppenhet och sympatiskhet viktigt.

Den tredje faktorn som påverkar arbetsprestationen handlar om kontraproduktiva beteenden, om en medarbetare förstör för kollegor, mobbar och gör saker som kan påverka arbetsplatsen negativt.

– Den största riskfaktorn här är en personlighet med små drag av sympatiskhet. Då är man till exempel inte ärlig.

Femfaktormodellens personlighetsdrag

  1. Målmedvetenhet: Präglas av ordningsamhet, plikttrogen, disciplin och prestationssträvan.
  2. Sympatiskhet: Präglas av tillit, värme, samarbetsvilja, ärlighet, och sätter gruppen före sig själv.
  3. Känslomässig instabilitet: Präglas av stresskänslighet, oro, vaksamhet och beredskap.
  4. Öppenhet: Präglas av intellektuell nyfikenhet, fantasi och öppenhet för nya idéer.
  5. Extraversion: Präglas av utåtriktning, energi och ­spänningssökande.

Framgångsrik personlighet för medarbetare och hos bra chefer

Personlighetsdrag hos en bra medarbetare

  • Hög andel av målmedvetenhet, sympatiskhet och öppenhet.
  • Den bästa samarbetspartnern har hög andel av sympatiskhet.
  • Liten grad av känslomässig instabilitet.

 

Personlighetsdrag hos en bra chef

  • Hög grad av målmedvetenhet, liten grad av känslomässig instabilitet och genomsnittligt sympatisk. Här är det också bra med hög del av extraversion.
  • Varning om en chef uppvisar låg andel av sympatiskhet.

Läs också: Satsa på SQ och bli en vinnare

Läs också: Vidga perspektiven med bubbelhoppning

Läs också: Följarskapsexpert: Släpp lös kraften hos medarbetarna