Män tjänar generellt mer än kvinnor. Män har också en högre genomsnittlig inkomst.

Det kan bero på att kvinnor tar större del av föräldraledighet och vabb – och därför sänker sin sjukpenninggrundade inkomst. Kvinnor arbetar även i större utsträckning deltid, förmodligen för att de tar större ansvar för hemmet. Kvinnor blir dessutom oftare sjukskrivna för utmattning, vilket kan leda till längre frånvaro från arbetslivet.

Ytterligare en anledning till de könsmässiga inkomstskillnaderna handlar om sparande. Att ha ett sparkonto av något slag ger oss förutsättningar att klara av oförutsedda händelser, och skapar en större frihet vid framtida val. Kvinnor sparar dock i genomsnitt mindre än män.

Fler män känner sig också bekväma att spara och investera, medan fler kvinnor känner sig obekväma och bara en procent anser sig ha god kunskap om sparande och investeringar.

Det här spargapet mellan kvinnor och män börjar redan hos barn. Fram till tioårsåldern har lika många flickor som pojkar ett sparkonto som ägs av en vuxen, men sedan ökar skillnaderna gradvis. Vid 15 år tillhör bara vart tredje barnsparkonto en flicka, och vid 16 år har det sjunkit till vart fjärde.

Varför är det så? Tror vuxna att unga kvinnor inte är intresserade av sparande? Eller finns det en tanke att tjejer inte klarar av att sköta fonder? Finns det en förlegad föreställning att kvinnor inte behöver lära sig att ta ansvar för ekonomin, för det gör mannen i förhållandet?

Oavsett anledning påverkar det tjejers självförtroende, både gällande finanser, investeringar och att våga ta risker – och är kanske en anledning till att kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som män. Det är alltså inte bara skillnaden i själva sparandet i sig som är problematiskt, utan även att mäns större fondinnehav kan leda till större ekonomiska framgångar senare
i livet och större handlingsfrihet.

Så tänk efter nästa gång du ska köpa en julklapp, konfirmationspresent eller studentgåva till en tjej. Ge henne fonder i stället för smycken – och påverka både hennes självförtroende och inkomst för resten av livet.

Läs också: Han lever som ekonomiskt fri

Läs också: Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Läs också: Fondsparande är nu lika vanligt bland män och kvinnor

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.