Den amerikanske författaren Ernest Hemingway lär ha deltagit i ett vad, där han utmanades att skriva en så kort historia som möjligt. Det resulterade i den berömda sex ord långa novellen

"For sale: baby shoes, never worn."

Alla behärskar naturligtvis inte Hemingways korthuggna stil. Men alla kan rensa bort upprepningar och andra onödiga ord från sina texter, vilket både tydliggör budskapet och ökar chansen att hela texten blir läst.

En artikel i Harward Business Review skriver Jane Rosenzweig, från Harward Writing Center om tre sätt att göra en affärstext mer koncis.

Onödiga ord
Det första man bör göra är att gå igen om texten på jakt efter onödiga ord. Det flesta texter är fulla av ord som inte tillför något. Det kan röra sig om förstärkningsord och onödiga förtydliganden som vi blivit så vana att se att vi inte längre reagerar på dem. Pröva att ta bort så många ord som möjligt utan att innebörden går förlorad.

Onödigt resonerande
Många ovana skribenter använder skrivandet som ett led i tankeprocessen. Det innebär ofta en rad upprepningar och resonerande innan man kommer fram till det man vill ha sagt. Vill man skriva kort, är det enkelt att ta bort dessa trevande funderingar och bara lämna kvar slutpoängen. Men ofta finns resonerandet kvar även i den färdiga texten.

Strunta i avsiktsförklaringar
Många oerfarna skribenter vill gärna berätta vad de gör, istället för att bara förklara vad du får. Det gör att de sätter sig själva i fokus istället för det de vill sälja eller berätta. Till exempel:

”Jag vill nu erbjuda dig ett förmånlig erbjudande som jag hoppas ska bidra till ditt företags fortsatta framgång…”

Skickar man ett säljbrev till någon är den avsikten underförstådd och behöver inte förtydligas. Risken är att läsarens uppmärksamhet riktas mot dig i stället för det du vill ha sagt som egentligen är: ”Det här är en bra grej, köp den”.

Klar tanke ger klar text
Att skriva kort är hänsynsfullt mot läsaren. Det visar att man vet vad man vill säga och att man lagt tid på att formulera det. Långrandigt svammel visar på motsatsen. Eller som skalden Esaias Tegnér uttryckte det: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

Se om ni kan korta ned den här till hälften.