Den rekommenderade ingångslönen för personalvetare ligger på 33 900 kronor. Samtidigt är medianingångslönen för denna yrkesgrupp 30 000 kronor.

Läs om att löneförhandla här.

När coronapandemin slog till hamnade personalvetarna mitt i hetluften. De fick en central roll när såväl företag som myndigheter införde smittdämpande åtgärder, övergick till distansarbete på bred front och i vissa fall stängde ned verksamheten temporärt.

Nina Forssblad, professionsanalytiker på fackförbundet Akavia, frågar sig om personalvetarnas uppmärksammade insatser under pandemin kan komma att leda till högre löner inom yrket.

Medianlönen för personalvetare uppgår till 45 100 kronor, enligt ny statistik från Akavia.

Nina Forssblad.– Under pandemin fick många upp ögonen för personalvetarnas insatser och kompetenser. Det ska bli intressant att följa om situationen under pandemin kan komma att påverka medianlöneutvecklingen framöver, säger hon och fortsätter:

– Personalvetarens roll blir allt tydligare och viktigare. De har inte enbart hand om personalfrågor utan är en stödfunktion till ledningen och en viktig del av verksamhetsutvecklingen, vilket vi såg under pandemin. Nu när distansarbetet gör att man kan anställa personer från hela världen blir det allt viktigare att ha experter på allt från arbetsmiljö till interkulturell kommunikation.

Ingångslön för personalvetare

Den rekommenderade ingångslönen för personalvetare ligger på 33 900 kronor. Samtidigt är medianingångslönen för denna yrkesgrupp 30 000 kronor. Nina Forssblad säger att denna skillnad beror på att den rekommenderade ingångslönen enbart är ett riktmärke.

– Vi ser det som en rimlig ingångslön att utgå ifrån i under lönediskussioner, men den innehåller också en prutmån. Det råder dock hög efterfrågan på personalvetare och därför är det säkert vissa som får den rekommenderade ingångslönen, säger hon.

Hur påverkas ens lön och löneutveckling av det lärosäte som man har utbildat sig på?
– Som personalvetare kan man visserligen välja olika inriktningar när man studerar, men jag tror inte att man generellt kan säga att ett specifikt lärosäte påverkar ens löneutveckling. Arbetsgivarna tittar på individens egenskaper, förmågor och kompetenser. Utbildningen ger en kunskapsbas som sedan ständigt uppdateras.

Läs också: Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sektor avgör lön för personalvetare

Medianlönen för personalvetare i privat sektor är 49 400 kronor. Detta är tydligt högre än medianlönerna i statlig och kommunal sektor som ligger på omkring 43 000 kronor.

För personalvetare i Storstockholm ligger medianlönen 48 300 kronor. I Göteborg och Malmö/Lund ligger medianlönerna på 44 175 kronor respektive 44 300 kronor. Detta kan jämföras med att medianlönerna för yrkesgruppen i norra, mellersta och södra Sverige (förutom Malmö/Lund-området) uppgår till omkring 42 000 kronor.

– Det är ungefär samma geografiska lönemönster som för många andra yrkesgrupper. Många stora arbetsgivare, huvudkontor och höga tjänster finns i Stockholmsområdet, vilket påverkar medianlönerna, säger Nina Forssblad.

Läs också: Freja fick drömjobbet och drömlönen

Behöver man flytta till en storstad för att få en högre lön – hur kan man tänka?
– Som individ kan man alltid få ett jobberbjudande med högre lön även om man bor utanför de större städerna. Det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Jag tycker att det är viktigt att väga in andra saker förutom lönen. Visst, om man bor på en mindre ort kan lönen vara lägre men man kanske kan bo billigare och cykla till jobbet på tio minuter istället för att pendla fram och tillbaka någon timme varje dag. Det kan ha ett högt värde för många.

Läs också: 7 förmåner du kan förhandla om

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Läs om hur mycket andra professioner har i lön: