En följd av det är att mervärdet som den nya tekniken skapar stannar hos några få.

– Ny teknik ger nya grupper möjlighet att få utlopp för sina talanger, om de har sådana. Det stöper om näringskedjan, men att alla skulle bli vinnare är bara trams, säger Ashkan Fardost som är doktor i kemi och föreläsare om internetsamhället.

Han liknar teknologi vid förlängningar av våra kroppar.
– Bilen förlänger våra fötter, det digitala nervsystemet i allmänhet. Chat GPT i synnerhet förlänger en viss form av mänsklig intelligens, men att kalla det för intelligens som helhetsbegrepp är överdrivet. En människa som enbart behärskar induktiv logik, men saknar alla andra kognitiva förmågor, skulle knappast betraktas som intelligent, snarare som en person med grav funktionsnedsättning.

Använder du själv verktyg som Chat GPT?
– Dagligen. Den hjälper mig med tråkgörat, vilket fungerar utmärkt., men jag delegerar bara uppgifter inom områden som jag har stenkoll på. Annars kan det bli väldigt fel. Den mansplainar och hittar på.

Ashkan Fardost säger att språkroboten Chat GPT:s framfart synar hur robotisk människors vardag har varit det senaste århundradet snarare än att vara mänsklig.

– Den här teknologin kan och kommer att ersätta en mängd tråkiga och repetitiva sysslor, men är knappast ett hot. Jag är dessutom inte övertygad om att det bästa för människor är att sitta på stolen klockan 9–17 och bete sig som robotar hela livet.

– Mycket programmeringsarbete till exempel, består av tråkigt repetitivt knackande av kod. Chat GPT eliminerar tråkgörat för expertprogrammeraren. Ickeprogrammeraren med talang inom ett annat fält kan med vanligt människospråk be Chat GPT producera kod som löser problem och skapar värde.

Vilka är hoten?

– Vi kan bara spekulera om framtiden, men vi kan använda historien för att göra spekulationen mer användbar. En teknik som tagit fart och är användbar går sällan att stoppa. Myndigheter med sin eftersläpande världsbild lyckas sällan reglera den.

– Och med rätt kunskap blir Chat GPT en oslagbar hjälpreda som varken kräver lön eller semester.

Hur då?

– En icke-jurist rustad med AI kommer så småningom att slå en medioker jurist utan, men juristen med både talang och AI kommer att sopa banan med alla mediokra jurister oavsett om de är rustade med AI eller inte. Talang kombinerat med AI kommer att lämna lite utrymme kvar för medelmåttorna.

Läs också: Max Tegmark: AI är vår viktigaste demokratifråga

Läs också: Så kan VR ersätta videomöten

Läs också: Digitalt ledarskap – så hanterar du utmaningarna

Få redo för AI

Många Akaviamedlemmar anser att de saknar rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen. Och trots att många vill ha utbildning har ytterst få fått det. Det visar en ny undersökning. Granskningen av AI:s påverkan på jobbet och hur redo vi är för det publicerades i september 2023.

Få arbetsplatser redo för AI

Swedbank förutspår banbrytande utveckling inom AI

Juristbyråer: AI kan hjälpa – men inte ersätta jurister

”AI ökar kvaliteten i våra bedömningar”

Så fungerar det när rekryterare använder avatarer för att hitta kandidater

Teknologin kommer ersätta tråkiga sysslor men är knappast ett hot

 

AI om AI: Ni kommer att jobba mindre

AI kan leda till att vi arbetar mindre i framtiden. Det säger i alla fall AI själv. Akavia Aspekt har intervjuat Chat GPT om AI-utvecklingen.

Hotas arbetstillfällen av AI-teknik?
–AI-teknik kan automatisera vissa arbetsuppgifter, vilket kan påverka vissa arbetstillfällen, men det kan också skapa nya möjligheter och bidra till ökad effektivitet och innovation i arbetslivet. Det är viktigt att hitta balansen genom omskolning och anpassning till nya teknologier.

Kommer AI-teknik att göra att vi behöver arbeta mindre i framtiden än i dag?
– Ja, AI-teknik kan potentiellt automatisera uppgifter och öka produktiviteten, vilket kan leda till att vissa arbeten blir mindre tidskrävande och möjligtvis minska det totala antalet arbetstimmar som krävs.

Är AI ett hot mot demokratin?
– AI i sig utgör inte direkt ett hot mot demokratin. Det är snarare hur teknologin används och regleras som kan ha en inverkan. Det är viktigt att ha adekvata etiska riktlinjer, integritetsskydd och transparens för att undvika missbruk och säkerställa att teknologin gynnar och stärker demokratiska värden.

Vem ska ha makten över utvecklingen av AI?
– Utvecklingen bör involvera ett brett spektrum av intressenter, inklusive forskare, tekniska experter, etiska kommittéer, regeringar, samhället och användarna. En inkluderande och multidisciplinär dialog är nödvändig för att forma riktlinjer och policyer som säkerställer en ansvarsfull, etisk och hållbar utveckling av AI-teknik.