Upptäck den kvinnliga psykopaten

Din nya medarbetare är inte bara för sitt jobb, hon är dessutom supertrevlig och tar perfekt med storm. Du kan knappt fatta vilken tur du haft. Tyvärr kan sanningen vara en helt annan. Du kan ha råkat anställa en expert på manipulation, en kvinnlig psykopat.

Det finns nästan inget skrivet om kvinnlig psykopati. Därför har Mike Florette och Lisbet Duvringe , båda författare, föreläsare och ledarskapsutvecklare, skrivit boken Kvinnliga psykopater Mästare i manipulation på arbetsplatsen.

– Idén växte fram under våra chefsutbildningar. Manlig och kvinnlig psykopati kom ofta upp som ett diskussionsämne när vi talade med ledare och chefer om arbetsgrupper som inte fungerade, säger Lisbet Duvringe.

Läs också: Det passiva destruktiva ledarskapet kan göra mest skada

Författarna har bland  annat samarbetat med James Fallon, professor i neuropsykiatri vid University of California. Under sin egen forskning upptäckte han av en slump att han själv har en hjärna benägen för psykopati.

Flera egenskaper är gemensamma för kvinnliga och manliga psykopater. En är bristen på affektiv empati. De kan alltså förstå vad andra känner men aldrig känna vad andra känner. En annan är att psykopater ofta tar åt sig äran för andras arbete. De har en tendens att linda omgivningen runt sitt finger och skapar tillit initialt. När de fått det de vill ha kastar de människor på soptippen.

Men medan manliga psykopater är mer dominanta och utåtagerande är kvinnor mer socialt aggressiva, manipulativa och använder sin verbala förmåga för att dupera sin omgivning.

Läs också: Så här kan du göra om du känner dig otrygg på ditt jobb

Sasha Reid , doktorand i kriminologi på universitetet i Toronto, poängterar att långt ifrån alla som är verbalt begåvade är psykopater. Men kvinnliga psykopater manipulerar och intrigerar med ord. De ljuger, överdriver detaljer, förvränger och förstärkare och skapar rykten i arbetsgruppen. De använder dessutom ofta löften om sex som ett sätt att skaffa sig makt. Och kvinnlig psykopati är lika förödande på en arbetsplats som manlig.

– De kan ställa till scener, gråta och bryta ihop för att få som de vill, säger Mike Florette. De spelar roller som dramaqueens, alltså.

Lisbet Duvringe poängterar att det kan räcka med bara några psykopatiska drag för att skapa stora problem på arbetsplatsen. Men hur skiljer sig då en kvinnlig psykopat från någon som utnyttjar härskarteknik eller bara är inställsam? Svaret är viktigt för att du som chef kan agera på rätt sätt.

– Var återhållsam och börja med att observera mönstret i gruppen. Känn av hur alla mår och lägg märke till gruppbildningar inom gruppen. Kvinnliga psykopater är ofta både flirtig och duktiga på att skapa tillit. De manipulerar andra att utföra arbetet åt dem, säger Lisbet Duvringe.

Läs också: Svenskar är passiva vid etiska överträdelser på jobbet

Börja notera avvikande beteenden. Lyssna och dokumentera, både på möten, i mejl och i sms. Då kan du se om mönstren upprepas över tid. Se över hur den faktiska ansvarsfördelningen i gruppen ser ut, vem som levererar och vem som tar sig äran för ett lyckat uppdrag. Återkommande kränkningar kan vara ett tecken på psykopati.

Ökar antalet uppsägningar snabbt kan du ha anställt en kvinnlig psykopat

James Fallon lyfter fram det engagerade samtalet och att psykopater generellt sett distraherar omgivningen genom att komma fysiskt nära med händer och gester.

– Psykopater har en förmåga att komma in i intimsfären och flyttar på så sätt fokus från det som sägs. Långt ifrån alla kvinnliga psykopater går så långt som till sex, men att de tidigt i en arbetsrelation blir flirtig kan vara ett tecken på psykopati, säger Mike Florette.

Om omotiverat många medarbetare säger upp sig, eller om många plötsligt blir sjuka är det dags att fundera över orsakerna till förändringen. Lita på din magkänsla här. Diskutera förändringar på ett förnuftsmässigt nivå och analysera problemet. Mike Florette pekar på vikten av att hela tiden stötta arbetsgruppen.

– Ta människors berättelser på allvar, visa att du lyssnar på vad de säger och känner. Då vet de att de har ditt stöd. Ta fram bra faktaunderlag, då går det att lägga pussel och reda ut om en historia stämmer eller inte samt vad som faktiskt är sagt och gjort.

Psykopater manipulerar samtal - ta därför hjälp av HR eller ditt skyddsombud

Psykopater ogillar fakta eftersom de är patologiska lögnare och psykopaters berättelser har en tendens att inte hänga ihop. Som chef ska du tidigt involvera hr och ta hjälp. Finns ingen hr-avdelning så vänd dig till någon du litar på.

Läs också: Personlighetstester är bra i rätt sammanhang 

Samtalsmönstren med en psykopat skiljer sig från normala samtal, det är lätt att bli distraherad och manipulerad i konversationen eftersom psykopaten använder både språket och gester för att distrahera dig. Därför ska du inte prata med psykopaten ensam.

Läs också: Så arbetar ett regionalt skyddsombud

Viktigt att skydda arbetsgruppen från en anställd som är psykopat

En psykopat kan förstöra eller förgifta en hel arbetsgrupp. Läs mer om det nedan. Många som blivit utsatta skäms dessutom över att de har blivit lurade eller för att de har öppnat sig för mycket. När du anar att du råkar rekrytera och kvinnlig psykopat är det viktigt att skydda arbetsgruppen. Ett sätt kan vara att ge henne arbetsuppgifter som inte innebär samarbete med partners. Då finns det en chans att gruppen får arbeta ifred.

– Ytterligare ett tips är att jobba med värderingar och polisiär. Lyft fram goda värderingar. Ju sundare och hälsosammare arbetsplatsen är, desto mindre med kränkningar accepteras. Då är det svårare för en psykopat att härja fritt, säger Mike Florette.

Läs också: Så kan chefen hantera jobbiga samtal

Om psykopatens beteende ändå skadar stämningen och arbetsgruppen gäller det att våga se över att anställningen behöver avslutas. Viktigt då är att det sker på ett korrekt sätt. Att ta stöd av facket och luta sig på fakta kring vad som hänt är centralt. I och med de nya reglerna för den psykosociala arbetsmiljön har arbetsgivaren ett omfattande ansvar.

Så känner du igen en kvinnlig psykopat på jobbet

 1. Iaktta - håll på egen info. Psykopater är ofta supertrevliga och charmiga och berättar mycket om sig själva tidigt i bekantskapen. Var försiktig med att bjuda på info om dig själv.
 2. Kolla alla fakta. Psykopater skryter ofta om sitt fantastiska liv eller överdriver händelser. Var källkritisk när något låter för bra för att vara sant.
 3. Lita på din magkänsla. Om du känner att något är fel – lita på det. En psykopat bedömer dig snabbt och kan sedan dupera dig efter bara 10-15 sekunder för att få det här.
 4. Dokumentera vad som pågår. Upprepade kränkningar i arbetsgruppen kan vara ett tecken på psykopati.
 5. Ta hjälp av HR och andra experter. En psykopat i arbetsgruppen kan och ska du inte hantera ensam. Du måste ta stöd av någon du litar på.

Läs också: Anders Kompass visselblåste mot övergreppen inom FN

Ovanstående text har tidigare publicerats i tidningen Karriär, den 24 januari 2020 och skrevs av Louise Harwig Olsmar.

I psykopatens spår – konkurs och utbrändhet

Psykopater utgör ett riktigt hett mot en arbetsplats. Medarbetare blir utbrända och företag går i konkurs om man inte stoppar dem i tid, varnar Christina Davisson, expert på psykopater.

Enligt Arbetsmiljöverket kommer närmare 32 000 personer i Sverige bli sjukskrivna (år 2016) med utmattningssymptom. Christina Davisson, som skrivit boken  Har du en psykopat på jobbet?  (Liber), tror att många av dessa har drabbats av kollegor som är psykopater. Hon har i mer än tio år jobbat med krishantering av människor som är utsatta för sådana människor.

Christina Davisson.– Folk som suttit i klorna på psykopater har ett helvete. De förstår inte vad som händer, frågar sig hur de kunde låta sig manipuleras, ofta befordras psykopaten och själva blir de inte trodda utan kanske att bli sjukskrivna eller uppsagda.

Psykopater bevisar genom att mäta framgångar som ibland är obegripliga

Personer som har ”omsättningsbara tillgångar” ligger i riskzonen att drabbas av psykopater. Vad tillgångarna består av varierar, det kan vara tillgång till ledningsgrupp, ett attraktivt nätverk, kreativa idéer eller kunskap i detaljfrågor. Allt beror på psykopatens mål som inte måste vara något som ”vanliga människor” skulle klassa som framgång.

– Det handlar om kvantitet, inte kvalitet. Psykopatens mått på framgång kan vara att uppnå ett visst antal poster i bolagsstyrelser, vd-poster, sexuella relationer på jobbet eller ekonomiska faktorer som hur mycket pengar personer kan tjäna eller hur mycket som kan blåsa upp ett bolag.

– För att vinna sitt hemliga race och nå sin kvantitet har de inga moraliska betänkligheter och tar inga mänskliga hänsyn, säger Davisson.

Läs också: Nolltolerans mot ohederlighet var det enda tänkbara

Låt en person med kunskap om psykopati vara med vid rekrytering

Att gödsla med tomma, förvillande fraser och vackra ord är psykopatens signum. Oärlighet blir etisk flexibilitet, bedrägeri blir kreativ bokföring och angrepp kallas förebyggande försvar. För att sålla bort psykopater vid en rekrytering tipsar Christina Davisson om att låta en sakkunnig person med djupgående kunskap om företagets vara med.

– De vet vad för folk som behövs, faller inte för floskler och hör direkt om en sökande som använder uttryck i fel sammanhang. Psykopater använder svammel, lögner, fina ord och kombinerar detta med dålig faktakoll. Målet med språkbruket är att vara vag, insmickrande och manipulativ för att prata sig till fördelar. Psykopater är i grund och botten inkompetenta, men kan snacka sig in.

Enligt chefsrekryteraren Lars-Olof Tunbrå , som länge varit en auktoritet på området, är ungefär 40:e medarbetare och var 20:e chef i större organisationer psykopat. Christina Davisson menar att psykopater på chefsposter är farliga för företagen.

– Allt det som en god chef ska klara är inget som en psykopat behärskar. Chefer som vill hoppa över slitet och direkt generera pengar på en vinglig väg framåt och sedan kunna ta sig själva, kan vara psykopater.

Läs också: Tio tips och åtta fällor för ett coachande ledarskap

Så känner du igen en psykopat i jobbet på din arbetsplats

 1. De vill gärna ses som räddaren i nöden, tror på mirakel, men vill inte slita ut sig med arbete och använda härskartekniker.
 2. De ser till att ha ryggen fri; de skriver inte på viktiga papper, ser till att avtal är luddigt skrivna, tar inte ansvar och skyller ifrån sig. De dominerar, tystar och förnedrar de som kritiserar dem.
 3. Psykopater stöttar personer som de kan ha nytta av, till exempel om de kan vinna något på själva synas i kontaktnätet.
 4. Minskad tillit på din arbetsplats, stressade eller rädda kollegor, kvävd kreativitet, skitsnack, manipulation och locket på vissa frågor kan vara en tydlig varningssignal för att en psykopat härjar.
 5. Lär dig skilja på: tom retorik och seriösa budskap, snygg förpackning och kvalitativt innehåll, karisma och äkta glädje/passion, falska intryck och en gedigen karaktär, fagert tal och fungerade kommunikation, luftslott och genomtänka idéer, glädjekalkyler och realistiska planer, självsäkerhet och inre förankrad trygghet, härskarfasoner och gott ledarskap.

Fakta om psykopati

 • Psykopati är inte klassad som en sjukdom eftersom psykopater inte lider av vanföreställningar utan i stället är medvetna om vad de gör.
 • Ungefär tio procent av en befolkning beräknas ha psykopatiska drag eller vara psykopater.

Ovanstående text har tidigare publicerats i Civilekonomen, den 12 december 2016 och skrevs av Sofia Callius.

Studie: Ekonomer är oftare psykopater

Människor som har psykopatiska personlighetsdrag är mer benägna att studera ekonomi och sedan välja en yrkesbana där de kan få en maktposition. Personligheten gör att de omedvetet söker sig till yrken där de kan utöva makt.

Det är en dansk studie från Aarhus universitet som pekar på att personligheter som hamnar högt inom vissa ”mörka personlighetsdrag” ofta återfinns bland ekonomer än inom andra yrkesroller.

Vid studierna testades totalt 487 danska studenter mellan 17 och 45 år. Studenterna var inskrivna för att påbörja studier inom psykologi, politik, juridik, ekonomi och business. För att inte studenterna skulle påverkas av studiernas inriktningar gjordes testet innan utbildningarna startade.

Testerna mätte studenternas personlighetsdrag inom tre områden; narcissism, Machiavellianism och psykopati. De tre personlighetsdragen kallas i studien för den mänskliga personans ”mörka triad” och associeras till en strävan efter makt, status och sociala dominans på arbetsplatsen.

Psykologstudenterna fick i genomsnitt väsentligt lägre värden inom de tre områdena än ekonomer och jurister. Manliga studenter hade i genomsnitt högre ranking inom samtliga mörka personlighetsdrag än kvinnliga studenter. Högst värden inom de tre mörka personlighetsdragen fick studenter inom ekonomiska ämnen och företag.

Machiavellism och narcissism vanligare hos ekonomi- och företagsstudenter

Ekonomi- och företagsstudenter hade särskilt tydliga drag av Machiavelliskt beteende, alltså sådant beteende som kort kan sammanfattas som att gå över som för att nå toppen. De fick också högre värde inom narcissistiskt beteende än psykologstudenter och studenter inom politik och samhälle. Studien visar att studenterna bar dessa personlighetsdrag redan då de skrevs in vid universitetet, och att studietiden sedan kunde förstärka dragen.

Studiens författare konstaterar att personligheten spelar en stor roll när man väljer ett yrke med mer möjligheter till makt och manipulation än i andra yrken.

– Jag tror inte att det handlar om ett medvetet eller avsiktligt val att vara mer manipulativ eller att vara mer benägen att bejaka sin sämre personlighet bara för att man gärna söker sig till maktpositioner. Det är sannolikt mer av ett undermedvetet val där de här personligheterna känner att de kan bedriva en karriär i ett sammanhang som har en världsbild som matchar deras mer cyniska sätt att se på människor, säger en av studiens författare, Anna Vedel, till brittiska  Daily MailOnline.

Studien  The Dark Triad across academic majors  har bland annat publicerats i tidskriften  Personality and Individual Differences .

I genomsnitt beräknas en av fem toppchefer har extremt höga nivåer av de tre mörka personlighetssidorna. Det är ungefär samma nivå av mörka personlighetsdrag som återfinns bland de som sitter i fängelse, enligt DailyMail.co.uk. Forskning har också visat att medarbetare som har chefer med drag av den mörka triaden trivs sämre på jobbet och ofta är deprimerade. Det är också vanligare med mobbning och kontraproduktiva arbetssätt på sådana arbetsplatser.

Den mänskliga personans mörka triad:

 • Narcissism:  Uppmärksamhetskrävande, charmig, fåfäng, grandios. Men med lågt självförtroende och en vilja att manipulera andra.
 • Machiavellim:  Kylig, omoraliskt tänkande, långsiktiga manipulationer och ett sug efter pengar, makt eller framgång.
 • Psykopati:  Antisociala egenskaper, kicksökande, manipulativ och impulsiv.

Ovanstående text har tidigare publicerats i Civilekonomen, den 12017 och skrevs av Sofia Callius.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.