Tänk att kunna ta en ledig eftermiddag mitt i veckan för att hinna med andra saker. Det låter som en dröm för många. Med flexibel arbetstid är detta fullt möjligt, och så långt är allt bra. Men när man inser att man måste jobba igen tiden under en helg, sjunker motivationen som en sten i kvicksand.

Enligt en grupp forskare i USA och Storbritannien beror det, som så mycket annat, på sociala normer. Att arbeta när det anses att man ska vara ledig, som på kvällar och framför allt helger, sänker motivationen rejält.

I ett experiment som forskarna genomförde fick en grupp arbeta på en vanlig måndag och sedan på en annan måndag som var en röd dag. De flesta upplevde betydligt lägre motivation under helgmåndagen.

Forskarna misstänkte att det hade att göra med den mentala inställningen, och införde några strategier. En grupp uppmanades att tänka på allt roligt de missar när det jobbar på en helg. En annan grupp uppmanades att tänka på fördelarna med att jobba undan under helgen. Det fanns också en tredje grupp, som inte fick något instruktion om hur de skulle tänka.

Vad som kom ut av försöket var att gruppen med positiv inställning till helgjobb var positiv, och den med negativ inställning var negativ. Inte helt förvånande. Men det intressanta var att den tredje gruppen, som inte fått någon instruktion om hur man skulle tänka, var lika negativ som gruppen med negativ instruktion.

Forskarna drog slutsatsen att det redan finns en socialt inarbetad negativ inställning till helgarbete hos majoriteten av den arbetande befokningen. Det är därför helt avgörande för motivationen att förändra inställningen till helgarbete: att se det som normalt i stället för avvikande, som ett val i stället för ett straff.

Men det finns mycket i samhället som arbetar emot. Det mesta omkring oss uppmuntrar till ledighet på helger och arbete på vardagar. Ta bara en vanlig kalenderapp, där helg- och kvällstid ofta är markerade med en avvikande färg eller mönster, som för att påminna oss om att det inte är då vi ska arbeta. Här uppmanar forskarna oss att proaktivt försöka förändra inställningen till vår arbetstid. Och att byta app.

 

Mer om forskningsprojektet finns att läsa i en artikel i Harward Business Review