Den digitala mognaden inom offentlig sektor har minskat med några procentenheter. Det kanske inte låter så mycket, men det stör bilden av Sverige som världsmästare i digitalisering. Och det är ett uttalat mål i regeringens digitaliseringsstrategi.

– Före pandemin fanns det en utbredd känsla av att Sverige var på rätt väg med digitaliseringen. Nu finns det fakta på att vi går i fel riktning, vilket är första steget till ett uppvaknande, säger Johan Magnusson, professor i informatik vid Institutionen för tillämpad it, Göteborgs universitet.

Uttalandet baseras på en ny statusrapport som Regeringskansliet beställt av forskningskonsortiet Digital förvaltning. Pandemin och fokus på kortsiktiga lösningar har varit en bidragande hämsko för den digitala omställningen.

– De offentliga organisationerna har varit nödgade att fokusera på kortsiktiga omställningsfrågor för personal och verksamhet, varför de har nedprioriterat det digitala utvecklings- och förändringsarbetet, säger Johan Magnusson.

I årets rapport framgår det tydligt att organisationerna har svårt att arbeta parallellt med de digitala tjänster som redan finns, samtidigt som de utvecklar nya tjänster. Det kan till exempel röra sig om skolplattformar i kommunerna som tar resurser från långsiktigt utvecklingsarbete.

– Förhoppningen är att rapporten kan utgöra ett evidensbaserat beslutsunderlag för såväl offentliga verksamheter som för policyarbete kring digitalisering, säger Johan Magnusson.

Om rapporten
Rapporten Digital mognad i offentlig sektor är framtagen av forskningskonsortiet Digital Förvaltning, en verksamhet som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor.

I årets rapport har 126 organisationer från offentlig sektor deltagit med över 6 000 svarande.

Forskningskonsortiet är i sin tur organiserat som ett initiativ inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), ett forskningscentrum bestående av forskare och lärare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap