Att byta till jobb, särskilt till en konkurrent, ansågs länge som ett svek, illojalitet och ett tecken på bristfällig karaktär. Ord som hoppjerka användes nedsättande, och antydde att personen inte var att lita på. Att återanställa någon som slutat vad det inte tal om.

Idag tänker man lite annorlunda. Arbetsmarknaden är mer rörlig och att hitta spetskompetens är både tidskrävande och riskabelt. Då kan det vara frestande att återanställa en tidigare medarbetare. Men är det en vinnande strategi? Den frågan beslöt sig en grupp amerikanska forskare att fördjupa sig i.

Ett antagande var att återvändare är mer lojala och mindre benägna att byta jobb igen, eftersom de redan prövat de grönare gräset på andra sidan staketet. Återvändare antas också kunna jobbet och man vet vad de går för.

Den amerikanska forskargruppen beslöt sig för att testa dessa båda antaganden och fann att de bara delvis stämmer.

Första året presterar återvändare bättre än andra typer av rekryteringar, men därefter brukar internt eller externt rekryterad personal växa om återvändarna.

Anledningen till att återvändaren slutade första gången finns ofta kvar, och det visade sig att de i högre grad än andra lämnar företaget igen.

Forskarna tittade också på om det fanns skillnader mellan hur återvändarna presterade beroende på om de slutade självmant eller blev uppsagda.

I en kommentar till undersökningen i tidningen Harward Business Review, skriver forskarna att de gärna hade sett en revansch eller andra chansen-effekt bland dem som fått sparken och sedan återanställts. Men tyvärr uppträdde de återanställda på liknande sätt även andra gången de anställdes.

Slutsatsen de drar är att återanställa personal kan vara bra om man vill ha en förutsägbar lösning på kort sikt. Däremot kommer en nyrekrytering att ge bättre utdelning i ett längre perspektiv.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning