Arbetstagare ska ha balans i livet. Ibland kan det ena påverka det andra. Men om en medarbetare drabbas av stressrelaterad sjukskrivning så har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för rehabilitering, oavsett anledning till sjukskrivningen. 

Fråga: Jag har flera års erfarenhet som chef men tycker fortfarande att rehabilitering är svåra frågor att hantera. Jag har en anställd som har arbetat länge inom företaget men som också varit sjukskriven 100 procent under en längre period och är nu på väg tillbaka i arbete.

Det är inte enbart arbetet som gjort hen sjuk utan även privata omständigheter. Vad har jag för ansvar som chef och måste vi ta ansvar för hela rehabiliteringen då det även är privata omständigheter som påverkar hens sjukskrivning?

Svar: Det finns inget som gör att rehabiliteringsansvar minskas på grund av att arbetet inte orsakat sjukskrivningen.

Kamilla Rosendahl, AkaviaLagen säger att om arbetstagaren blir sjukskriven längre än 30 dagar och riskerar att vara sjuk längre än 60 dagar så ska en rehabiliteringsplan skrivas, det vill säga en plan för att underlätta för den anställde att komma tillbaka i arbete. Det vill säga hur ni behöver anpassa arbetsuppgifter, vilka hjälpmedel kan behövas, finns möjlighet till distansarbete, behövs det erbjudas professionella samtal med till exempel psykolog?

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.

Det kan vara ganska mycket. För att man ska kunna veta behoven så behöver man involvera den anställde och se vad som behövs just för hens situation. Ni kan också ta hjälp av externa inrättningar som exempelvis Företagshälsovård. Försäkringskassan har också en samordnande roll.

Hoppas det blev tydligt annars är tipset att du tar kontakt med HR alternativt er arbetsgivarorganisation för att bolla.

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Läs också: Prestera högt utan att bli sjuk

Läs också: Jag har för mycket att göra – hur löser jag det?

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats