En vanlig anledning till att bli befordrad är att man är bra på sitt jobb och att företagsledningen hoppas att de kvalitéer man har ska kunna överföras på hela teamet. Men är man inte redo att leda blir resultatet att teamet byter en värdefull medarbetare mot en dålig chef.

I en krönika i Fast Company beskriver Bob Marsh sin resa från att vara en framgångsrik säljare, via olika ledarroller, till att starta eget företag. Enligt hans erfarenhet finns det tre frågor man bör ställa sig för att avgöra om man är redo att bli chef.

Vilka uppgifter i chefsrollen är det som lockar?

För att bli en framgångsrik ledare räcker det inte med att vara duktig själv. Man måste också få andra att lyckas. Gillar du att coacha och hjälpa andra, utveckla processer eller rycka in i särskilt besvärliga kundrelationer. Tycker du att HR-frågor och administration är spännande, då kanske en ledarroll passar dig. Eller är drivkraften att få högre lön? Ja i så fall kanske det finns enklare sätt att nå det målet.

Hur bra är du nu?

Utvärdera din framgång i din nuvarande roll. Att gå från att vara en medioker medarbetare till en chef skapar sällan respekt och auktoritet bland de forna arbetskamraterna. Utvärdera också din organisationsförmåga: har du synpunkter på hur företaget drivs, även de delar som inte direkt berör din nuvarande roll? Kan du kommunicera dina tankar på ett övertygande sätt för din nuvarande chef?

Är du en relationsbyggare?

För att vara redo för att leda måste man kunna bygga relationer, menar Bob Marsch. Man måste kunna lyssna och sätta sig in i andras situationer och vara tillgänglig för andra. Är du nyfiken på vad som händer i det egna företaget eller hos kunder, eller vill du hellre fokusera på ditt eget arbete och jobba ifred?

- Du kan inte gömma dig i din egen värld om du söker en karriär inom management. Bra chefer vill lyfta hela företaget, inte bara  sig själva, avslutar Bob Marsch.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats