Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Oftast sker våldet i hemmet, men det innebär inte att konsekvenserna stannar där. I februari publicerades en rapport av Jämställdhetsmyndigheten: Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? Där försökte man kartlägga hur konsekvenserna av våldsamma relationer spiller över på arbetsplatsen på olika sätt.

I arbetet med rapporten framkom att hälften av de som upplevt våld i nära relationer, upplever att det påverkat deras arbetsprestation. Antingen genom psykiska faktorer eller fysiska skador och sjukfrånvaro.

En tiondel av de drabbade hade också upplevt våldet i närheten av eller på själva arbetsplatsen. Det kan ha rört sig om förföljelse, trakasserier eller nedvärderande e-post.

Man fann också en efterfrågan på åtgärder från arbetsgivare för att ge ökat stöd till de anställda,  ge utbildning och kommunicera ut och följa upp sina åtgärder, för att skapa en tryggare arbetsplats.

I samband med den internationella kvinnodagen gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att öka kunskapen om hur våld i nära relationer påverkar arbetslivet.

– Ju mer kunskap arbetsgivare har om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, desto lättare är det att uppmärksamma och stödja utsatta arbetstagare. Rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad för den som lever i en våldsam relation, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

I uppdraget ingår bland annat att sprida information om vilka regler som gäller i arbetslivet när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndigheten ska också ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd, som arbetsgivare kan använda för att utveckla sitt arbete i dessa frågor.

Jämställdhetsmyndighetens rapport: Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? Hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen finns att läsa här.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning