Oavsett var man arbetar är det givetvis inte tillåtet att vara påverkad eller förvara narkotika på jobbet. Men det finns inte någon lag i Sverige som uttryckligen säger att arbetsgivare har rätt att alkohol- och drogtesta sin personal. Vad gäller privata arbetsgivare vilar den möjligheten i stället på tre ben:

• Överenskommelser i kollektivavtal.
• Skrivningar i anställningsavtal.
• Arbetsgivarens så kallade arbetsledningsrätt, som dock inte får ske i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.

Det behöver även ske en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta och arbetstagarens intresse av att värna sin personliga integritet. Testningen ska alltid vara rimlig i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Den som vägrar att delta i ett alkohol- eller drogtest kan bli uppsagd.

– Hittills har arbetsgivaren aldrig förlorat ett mål i Arbetsdomstolen som gäller rätten att genomföra drogtester, säger Annamaria Westregård som är docent i handelsrätt vid Lunds universitet.

– Arbetsgivaren måste dock alltid ha bra skäl till varför man vill testa, till exempel säkerhet eller att man vill ha en drogfri arbetsmiljö. Det krävs inte att arbetsgivaren har en alkohol- och drogpolicy för att få genomföra tester, men det är bra att ha det. Det behövs också en plan för vad man ska göra om någon testar positivt. Provtagning kan till exempel ske i samband med nyanställning, efter misstanke eller slumpmässigt.

Offentligt anställda har ett starkare skydd mot integritetskränkande tester än vad privatanställda har.
– Inom den offentliga sektorn är arbetstagaren enligt regeringsformen skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det är ett skydd som bara kan begränsas genom lag, vilket också har skett via lagen om offentlig anställning, säger Ellen Hall som är förbundsjurist på Akavia.

Läs även: Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

– En arbetstagare som har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd kan medföra risk för bland annat människors liv, personliga säkerhet och hälsa kan i vissa fall vara skyldig att genomgå periodiska hälsoundersökningar. Skyldigheten förutsätter stöd i kollektivavtal eller föreskrift av regeringen. 

Läs även: Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtestning i arbetslivet kan i allmänhet ske vid följande tillfällen och sammanhang:

  • I samband med nyanställning.
  • Slumpmässig testning.
  • Misstanke om drogpåverkan, kan även gälla för alkoholpåverkan.
  • I samband med incident eller olycka.
  • I samband med rehabilitering.
  • För att kunna köra visa fordon måste föraren blåsa i alkolås.

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.