Nyligen uppdaterade SCB sin statistik för antal yrken och yrkestitlar i Sverige. Många nya titlar har tillkommit inom teknik och data, och då kanske de engelska titlarna förenklar. Men när vi importerar engelska titlar och ersätter tidigare svenska titlar kan det bli förvirrat. Då många rekryterare saknar överblick på vad titlarna egentligen innebär riskerar yrkestitlar att tappa i värde.

Läs också: Framtidens kompetens för personalvetare

– Nu har jag sett att det även annonseras ut kombinerade CFO/controller tjänster vilket för mig är oerhört missvisande för en controller har en helt annan funktion i ett företag än en CFO. Titeln urholkas och risken blir att man har svårt att utvärdera den tjänst som utannonseras, säger Firyal Kryou, team manager på Accountor.
– Om man ser det från den anställdas sida: hur vet man att den roll man söker verkligen är en CFO-roll.

Firyal Kryou menar att den som söker ett jobb som exempelvis CFO måste bli allt mer uppmärksam på vad annonserna egentligen säger att man förväntas göra. Något av det man ska söka efter i en annons för en CFO-tjänst är exempelvis: strategi, omvärldsbevakning, prognoser, ansvar för processer, effektiviseringar och det yttersta ansvaret för ekonomifunktionen – men inte för exempelvis förvaltning.

Läs också: Det betyder orden i jobbannonserna egentligen

– Tyvärr så är fler och fler mer intresserade av en titel än av arbetsuppgifter och då är risken att man tar ett jobb som i praktiken är en redovisningschef/ekonomichef men med titeln CFO, säger Firyal Kryou.

Samtidigt går det inflation i titlar. Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet, har under flera år studerat anglofieringen av titlar och titelinflationen på arbetsmarknaden. Han tror att titlarna har att göra med att ytan blir allt viktigare i dagens samhälle.

– Ibland kan titlar underlätta säljande eller att få till stånd externa möten. En dotterbolagschef kan enklare träffa höga kundchefer då personen presenterar sig som vd. Vi lever i en tid präglad av vad jag kallar för övertalningsekonomi. Här är ”substans” – som kunskap, prestation och reella förhållanden – ofta underordnad ”image”. Det är viktigt visa upp en tilltalande, förförisk yta, säger Mats Alvesson.

Läs också: Professor Mats Alvesson om att våga ifrågasätta "Kasta dumstruten"

Han säger att vi med dagens överproduktion av varor och tjänster behöver sticka ut i mängden och att vi ska försöka sälja oss själva i detta.
– Vi skruvar upp kommunikation och anspråk och utlovar mycket – vi ska sälja oss själva. Många glassar och försöker imponera på sig själva och andra, då blir det viktigt med finare titlar. Den starka titelinflationen bidrar till höga förväntningar och anspråk.

Om jag är exempelvis redovisningsekonom, varför väljer jag då att kalla mig för Treasurer om jag jobbar med svenska kunder på ett svenskt bolag?
– Det låter tjusigt. Du framstår som internationell och lite före de andra. Du mystifierar vad du egentligen gör och omgivningen blir kanske imponerad. Kanske också förvirrad – men det kan vara bra om du inte sysslar med något som är uppenbart ”fint”, säger Mats Alvesson.

Läs också: Orden som avslöjar betyget

 

5 tips på hur du tar din roll som CFO till rätt nivå:

 1. Visa din förmåga att snappa upp nya, relevanta trender, omvärldsbevakning är A och O.
 2. Var lösningsorienterad, men se till att lösningen är långsiktig och kräver din delaktighet.
 3. Var flexibel, men visa integritet då det är av stor vikt att stå på sig och tro på sig själv och sina ideér.
 4. Ha förståelse för styrelsen oh ägarnas vision och dela den. På det sättet blir det lättare att komma med input som är relativ.
 5. Får du trots ovanstående inte din rättmätiga CFO-roll, sök dig vidare!
Nio titlar som har en enklare svensk översättning:
 • CFO – finansdirektör
 • Customer succes manager – nöjdkundansvarig
 • Demand Planner/Demand Planner manager – strateg
 • Excecutive assistant – chefsassistent/vd-assistent/
 • Procurement – inköpare/upphandlare
 • Sourcing Manager/Procurement Manager – inköpsansvarig
 • Strategic purchaser/senior purchaser/lead purchaser – kategoriansvarig
 • Treasurer – redovisningsekonom
 • Yield management/revenue management – kundanalytiker

Den här texten publicerades först i Civilekonomen 19 oktober 2016 och skrevs av Sofia Callius.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.