För att inte stå där oförberedd när en anställd meddelar att hen går vidare, finns det fyra saker man inte får slarva med. Det menar i alla fall Art Markman, författare och professor i psykologi och marknadsföring vid University of Texas i USA.

Ersättningar och förmåner

Lönen är naturligtvis viktig. Se till att den är i nivå med konkurrenternas. Det gäller inte bara lönen utan också vilka förmåner dina konkurrenter ger sin personal. Hög lön är inte målet för alla anställda, men att ha lägre lön än andra skapar missnöje och lust att gå vidare.

Läs också: Löneförmåner - så bra är de

Prata om fördelar och brister

Att byta jobb innebär ofta att byta en uppsättning problem mot en annan, skriver Art Markman i sin krönika i Harward Business Review. Så det kan vara värdefullt att prata om de problem som finns inbyggda i företagets struktur, även om de inte går att lösa på kort sikt. Lyssna därför på personalens klagomål. Att diskutera problem och dess orsaker kan lindra irritationen hos dem som måste leva med dem.

Betona även det som är bra med företaget. Annars upptäcker personalen vad de saknar först när de lämnat företaget.

Skapa karriärplaner

Art Markman vill också lyfta nyttan med tydliga och personliga karriärplaner inom organisationen. Den som en längre tid arbetat mot ett konkret karriärmål är mindre benägen att hoppa av, och därmed avstå från frukterna av allt nedlagt arbete.

Mentorer stärker banden

En annan besläktad aspekt är att erbjuda internutbildning och mentorskap till personalen. Att stödja och utbilda medarbetarna kan skapa lojaliteter och vidare förståelse för organisationen som helhet.

Den som tänkt igenom dessa fyra aspekter har större chans att göra livet surt för alla tjuvjagande rekryterare som lurar i vassen.

Mer om Art Markmans resonemang kan man läsa i hans krönika i Harward Business Review.

Spelet om den svenska modellen - arbetsrätten under press

Arbetsrätten har blivit en av de hetaste politiska stridsfrågorna. Pressade av politikernas hot om lagstiftning kom fack och arbetsgivare för några veckor sedan efter intensiva förhandlingar till slut överens om hur bland annat lagen om anställningsskydd kan förändras. Vad händer nu med den svenska modellen? Akavia Aspekt granskade spelet om den svenska fackliga arbetsrättsmodellen i december 2020.

Spelet om den svenska modellen

Sverige utmärker sig kring visstids­anställningar

Så har arbetsrätten förändrats på 120 år

Svenska modellen satt under press

Även kvalificerade jobb kommer att digitaliseras