Det sägs ofta att övning ger färdighet och att man kan bli expert på något efter 10 000 timmars träning. Men gäller det också kreativitet? Får man bättre idéer genom regelbunden brainstorming?

Två forskare vid Stanford har genomfört en studie om hur olika typer av kreativitet påverkas av träning. Två grupper av försökspersoner fick genomföra två olika typer av träning. Den ena gruppen fick träna divergerande kreativitet, förmågan att finna nyskapande och originella idéer. Den andra fick träna konvergerande kreativitet, förmågan att hitta samband.

När resultaten samlades in kunde man se att båda grupperna hade producerat ungefär lika många lösningar under experimentets gång. Och när det gäller den sambandssökande gruppen lyckades de bättre mot slutet av testperioden än i början. Så här kunde man se en viss träningseffekt.

Den nyskapande gruppen låg på samma kvantitativa nivå under hela testet. Och tittar man på hur originella och nyskapande deras idéer var, kunde man se kreativiteten avta under testperioden.

Så varför fungerar det inte att träna nyskapande? Enligt forskarna beror det på hur hjärnan arbetar. Träning gör att hjärnan hittar den bästa vägen till det önskade resultatet, samtidigt som den blir bättre på att ignorera distraktioner. Ökad träning gör oss bättre på att nå målet, men sämre på att hitta alternativa lösningar.

Vi bara tror att vi blir bättre

– Det var överraskande, säger Melanie S. Brucks, en av forskarna bakom studien i en intervju i Insight by Stanford Business. Folk blev sämre på en typ av idégenererande samtidigt som de uppfattade det som att de blev bättre på det.

Är det då omöjligt att träna upp sin kreativitet? Nej, men det krävs i så fall nytänkande angående nytänkandet. Att hålla regelbundna brainstormingmöten med samma typ av upplägg kommer inte att ge några innovativa idéer, menar forskarna. Om man istället bryter rutinen, överraskar och kommer ny oväntade impulser ökar chansen för kreativa genombrott.

För att träna sig till att bli mer kreativ måste man alltså först bli mer kreativ.

Artikeln ”Does Practice Make Perfect? The Contrasting Effects of Repeated Practice on Creativity” av Melanie S. Brucks och Szu-chi Huang, finns att beställa här.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data