Aspekt

Råd och Tips

Ökat intresse för hållbart sparande

Publicerad

Fyra svenskar av fem säger sig vara intresserade av hållbart sparande, en andel som ökar enligt ny undersökning. Tidigare var det mest institutionella placerare som var intresserade, men nu ökar intresset även bland privatpersoner.

Enligt en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank ökar intresset för hållbart sparande. Idag är det nästan åtta av tio som kan tänka sig att spara med hållbarhet i fokus, 2017 var motsvarande siffra sju av tio.

Det är också allt fler som uppger att de faktiskt placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Idag uppger nästan fyra av tio att de sparar hållbart, jämfört med en av fyra 2017.

 

- Historiskt har intresset för hållbara placeringar varit störst hos institutioner och stora kunder, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur. Men i takt med att hållbarhet, och främst klimatfrågan, tagit en självklar plats i samhällsdebatten ökar efterfrågan på hållbart sparande även hos privatpersoner. Hållbarhet är numera en central och naturlig del i mångas dagliga val. Det bidrar i sin tur med att utveckla hela fondbranschen i en positiv riktning.

 

Även männen har fått upp ögonen för hållbart sparande

Det är framför allt männens intresse för hållbart sparande som ökat, och är nu på nästan samma nivå som kvinnornas. Men drivkrafterna för att spara hållbart skiljer sig åt. 83 procent av kvinnorna vill bidra till en bättre värld med sitt hållbara sparande, medan det bland männen är 69 procent som uppger det som skäl till att spara hållbart. 42 procent av männen ser också hållbarhet som en möjlighet till högre avkastning, medan bara 24 procent av kvinnorna ser det som en anledning att spara hållbart.

 

- Mäns ökade intresse för hållbart sparande kan hänga ihop med hur synen på hållbarhet breddats under de senaste åren. Hållbarhet har gått från att handla om vikten av att ställa om till en bättre värld, till att också omfatta ekonomisk lönsamhet, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.