Enligt en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank ökar intresset för hållbart sparande. Idag är det nästan åtta av tio som kan tänka sig att spara med hållbarhet i fokus, 2017 var motsvarande siffra sju av tio.

Det är också allt fler som uppger att de faktiskt placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Idag uppger nästan fyra av tio att de sparar hållbart, jämfört med en av fyra 2017.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

- Historiskt har intresset för hållbara placeringar varit störst hos institutioner och stora kunder, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur. Men i takt med att hållbarhet, och främst klimatfrågan, tagit en självklar plats i samhällsdebatten ökar efterfrågan på hållbart sparande även hos privatpersoner. Hållbarhet är numera en central och naturlig del i mångas dagliga val. Det bidrar i sin tur med att utveckla hela fondbranschen i en positiv riktning.

Även männen har fått upp ögonen för hållbart sparande

Det är framför allt männens intresse för hållbart sparande som ökat, och är nu på nästan samma nivå som kvinnornas. Men drivkrafterna för att spara hållbart skiljer sig åt. 83 procent av kvinnorna vill bidra till en bättre värld med sitt hållbara sparande, medan det bland männen är 69 procent som uppger det som skäl till att spara hållbart. 42 procent av männen ser också hållbarhet som en möjlighet till högre avkastning, medan bara 24 procent av kvinnorna ser det som en anledning att spara hållbart.

- Mäns ökade intresse för hållbart sparande kan hänga ihop med hur synen på hållbarhet breddats under de senaste åren. Hållbarhet har gått från att handla om vikten av att ställa om till en bättre värld, till att också omfatta ekonomisk lönsamhet, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.