Hur ofta börjar vi inte med att googla saker vi vill veta mer om? Och lika ofta blir vi sittande med en sökresultatlista full av sponsrade länkar till företag i närbesläktade branscher. I bästa fall tuggar vi oss igenom reklamlänkarna till dess att vi hittar något meningsfullt, men frågan är om kunskapstörsten drunknar i ett hav av irrelevant information.

I en artikel i Minutes beskriver Eilon Reshef, grundare till kommunikationskonsultföretaget Gong, hur man snabbt sätter sig in i ett nytt ämne. Han rekommenderar att man använder spiralmetoden i  sitt nätverk istället för att internetsöka. Spiralmetoden ger i fem steg en djupare förståelse för ett ämne utan att det behöver ta mycket tid i anspråk.

Fem steg till kunskap

  1. Det första steget är att identifiera vad det är du vill veta, och vilka personer i ditt nätverk som kan tänkas veta något om det. Du kanske inte har någon expert i ditt nätverk, men möjligen ett antal personer som vet mer om ämnet än vad du gör. Välj ut några, och be om ett kort samtal på 15-20 minuter.
  2. Nästa steg är att ha ett första möte med en person, och då på en övergripande nivå. Du kommer troligen inte att förstå allt, men det gör inget.
  3. Det tredje steget är att fråga kontakten om tips på andra som kan vara bra att prata med, och gärna om du kan få en introduktion.
  4. Det fjärde steget är att återupprepa processen till dess att du pratat med 15-20 personer. För varje ny  introduktion ökar chansen att du får kontakt med de riktiga experterna i ämnet. Experter som till skillnad från google inte bara kan ämnet och hur det utvecklats fram till idag, utan även vart det är på väg.
  5. Det femte steget är att du utvärderar hur mycket ny information du fick av varje möte. Någonstans runt möte 15-20 kanske du inte lär dig mer, och då har du troligen nått så djupt i ämnet du kan utan en regelrätt utbildning.

Kunskap och kontakter

Artikelförfattaren Eilon Reshef ger några kompletterande tips för en lyckad spiralinlärning:

  • Respektera andras tid och be om korta möten. Du kan inte förvänta dig att lära dig allt på ett möte, men försök att lära dig några saker.
  • Ställ specifika och relevanta frågor inom personens expertområde. Annars slösar du bara med bådas tid.
  • Visa uppskattning och tacksamhet för den hjälp du fått.

Efter en lyckad spiralinlärning har du troligen mer aktuella kunskaper än vad en kurs skulle ha gett. Och dessutom har du ett levande kontaktnät och god inblick i vem som kan hjälpa dig att få jobbet gjort.

Artikeln i Minutes kan läsas här. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning