Drygt 10 procent av befolkningen beräknas enligt Folkhälsomyndigheten har en riskabelt hög alkoholkonsumtion. Andelen är högre bland män (13 procent) än kvinnor (9 procent).

Under coronapandemin befaras mångas alkoholproblem ha förvärrats. Vid hem- och distansarbete försvinner en del naturliga spärrar som kan fungera begränsande på alkoholkonsumtionen, till exempel tydliga arbetstider och fysiska möten och kontakter med kollegor och chefer.

Anders Hammarberg, psykoterapeut vid Beroendecentrum Stockholm och docent vid Karolinska Institutet, säger att det inte finns bra standardsvar på frågan hur man bör agera om man misstänker att en kollega dricker för mycket.

– Men det kan vara bra att signalera en oro, att utgå från sig själv och säga att jag ”blir orolig för dig när vi dricker alkohol tillsammans”. Det uttrycker en omtanke och att man bryr sig. Det är ofta bättre än att komma med du-utsagor som att ”du borde dricka mindre” eller att ”du gör alltid bort dig när du har druckit”.

10 % av befolkningen beräknas enligt Folkhälsomyndigheten har en riskabelt hög alkoholkonsumtion.

– Att någon signalerar en oro innebär för de flesta ofta en tankeställare. Man behöver inte komma med en lösning på problemet och erbjuda en behandlingsplan.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att jag själv dricker för mycket?
– Det finns en del tydliga varningssignaler, till exempel att man dricker mer än vad man har tänkt sig och har svårt att hålla igen eller att andra har sagt att de är oroliga för hur man dricker. Är man inte riktigt säker kan det vara en bra idé att föra statistik över sitt drickande.

– Lågriskkonsumtion brukar anges till nio standardglas per vecka. Ett standardglas är antingen 33 centiliter starköl, 15 centiliter vin eller fyra centiliter starksprit. Dricker du mer än så ligger du över gränsen för lågriskkonsumtion. Samtidigt bör man vara klar över att det inte finns någon riskfri konsumtion.

Enligt Anders Hammarberg är det i dag inte lika ”skämmigt” att söka hjälp för alkoholproblem som det var för några decennier sedan.
– Då uppfattades det som likvärdigt med att sitta på en parkbänk och att gå på en beroendemottagning. Synen på alkoholberoende har förändrats. Det är inte lika stigmatiserande längre att prata om sina missbruksproblem, vilket är bra.

Läs också: Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Läs också: Drogtester på jobbet – det här gäller

Uppsägning på grund av sjukdom får endast ske i tre situationer

  1. När nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig och så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.
  2. När arbetstagaren har en nedsättning av arbetsförmågan och utan godtagbara skäl vägrar att medverka till adekvata försök att förbättra den för arbete hos arbetsgivaren.
  3. När sjukdomen, oftast av psykisk natur, orsakar ett sådant beteende som inte kan tolereras på en arbetsplats eller när den sjuka arbetstagaren annars gör sig skyldig till sådant beteende.
  • Om du behöver hjälp mot missbruk kan du vända dig till en vårdcentral eller särskild mottagning. Sjukvårdsupplysningen 1177 kan hjälpa dig att hitta rätt. Du kan också vända dig till företagshälsovården.

Vanliga Tecken på alkoholproblem
Tecken på att någon har alkoholproblem kan vara korttidsfrånvaro, ofta komma sent, sjunkande intresse för arbetet, kraftigt förändrad arbetsprestation, koncentrationsproblem, ökad trötthet, dålig ekonomi, humörsvängningar och att personen undviker sociala sammanhang, men detta kan också ha andra orsaker.

Alkoholism är en sjukdom
Alkoholism är klassat som en sjukdom. Att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är inte tillåtet. Om arbetsgivaren anser att sjukdomen påverkar arbetet har arbetsgivaren en rehabiliteringsskyldighet som måste fullföljas innan det kan bli grund för uppsägning av personliga skäl.

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.