I flera länder i Europa öppnas det för en legalisering av narkotika. Den nya koalitionsregeringen i Tyskland (Socialdemokraterna, Fridemokraterna och De Gröna) till exempel, förbereder en legalisering av hasch och marijuana.

Inom vissa gränser ska såväl försäljning som innehav och bruk vara tillåtet. Försäljning är tänkt att ske i licensierade affärer, nästan som ett Systembolaget för cannabis. Och i december röstade Maltas parlament igenom en lag som gör personligt bruk av cannabis lagligt samt att inneha sju gram och att odla fyra plantor.

Kommissarie Lennart Karlsson skräms av den pågående liberaliseringen i synen på narkotika.

– Vi ser mer och mer narkotika ute i samhället, även inne på arbetsplatserna. För en tid sedan avslöjades det till exempel hur en person satt och packade narkotika på ett bankkontor. Det blir också fler och fler ’vanliga’ människor som använder narkotika. När det gäller kokain och cannabis finns hela skalan från dem som är superberoende, men som ändå klarar av att hålla upp en fasad och dölja sitt beroende, till dem som använder droger kanske några gånger i månaden.

Lennart Karlsson säger att polisen i allmänhet inte bedriver någon riktad verksamhet mot just arbetsplatser för att upptäckta illegal droganvändning.

– Men min bild är att det i allmänhet är ett väldigt bra samarbete mellan näringslivet och polisen. Ibland tar en arbetsplats kontakt med oss och berättar att de har problem med droger. Vi kan då åka dit och söka igenom lokalerna med narkotikahund. Kanske lägger
vi extra fokus på vissa individer.

Bör man genomföra fler drogtester på arbetsplatser?
– Tester är bra, men det räcker inte att bara testa. Det gäller att även att ha en handlingsplan eller policy för vad som ska hända om man upptäcker att någon exempelvis använder illegala droger.
Till skillnad mot på en del företag genomförs inte slumpmässiga drogtester av personal inom exempelvis rättsväsendet.

– Jag tycker att alla som arbetar inom rättsväsendet bör omfattas av slumpmässiga drogtester. Det gäller i synnerhet poliser. Det är extremt anmärkningsvärt att det inte redan är så. Vi talar trots allt om en verksamhet med våldsmonopol, där 75 pro­cent av de anställda bär vapen och som under vissa förutsättningar får bryta mot trafikregler.

– Under senare år har dessutom antalet poliser som rapporteras för narkotikabrott ökat. Det är en mycket oroande utveckling.

Vad behöver göras för att narkotikaanvändningen ska minska?
– Det måste till en attitydförändring. Bland annat behöver vi sluta se droganvändning som en fråga för individen. Det är en kollektiv folkhälsofråga.

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.