För drygt 15 år sedan startade Martin Sjöberg tillsammans med en kollega företaget Ljung & Sjöberg, som har specialiserat sig på att hantera olika typer av missbruk och beroendeproblematik
i arbetslivet. Bland kunderna finns stora och små företag, myndigheter och organisationer.

– När man frågar HR-funktioner får man ofta till svar att de inte har några problem med missbruk på deras arbetsplats. I verkligheten är det sällan så. Många är duktiga på att upprätthålla fasaden och på jobbet dölja sin beroendeproblematik. Det har ingen betydelse om det är frågan om arbetsplatser med många eller få välutbildade. Detta är ett väldigt utbrett och demokratiskt problem som finns i alla yrkesgrupper.

– Det som många med beroendesjukdomar har gemensamt är att de har ett jobb, som dessutom i allmänhet är det sista som man släpper. Familjen har ofta stuckit långt tidigare.

Precis som flera av sina kollegor har Martin Sjöberg, 52, gjort en egen beroenderesa.

– Jag började dricka alkohol när jag var 18 år och ta droger något år senare. Ganska snabbt var jag fast och utvecklade redan under universitetstiden ett drogberoende.

Efter att ha pluggat företagsekonomi och ekonomisk historia på Stockholms universitet flyttade Martin Sjöberg till Belgien där han tog en examen i ekonomi och beteendevetenskap och arbetade på en rekryteringsbyrå. Tillbaka i Stockholm var det fritt fall.

– När jag väl slog i botten kände jag att jag inte stod ut längre; jag var riktigt illa däran. Jag missbrukade alkohol, kokain, heroin. Jag hade dagliga självmordstankar, återkommande överdoser och hjärtstillestånd.

Efter en behandling för 22 år sedan kom vändningen. Sedan dess har Martin Sjöberg återkommande gått på självhjälpsmöten för personer med alkohol- och drogproblem. På ett sådant träffade han Fredrik Ljung som han senare startade sitt företag tillsammans med.

– Vi jämförde våra erfarenheter och de liknande varandra. Trots att vi var unga, nästan döende och hade kostat våra arbetsgivare mångmiljonbelopp i misstag, hade vi fått hålla på ganska ostört i flera år. Det är tragiskt. Åtminstone den skada som vi orsakade borde ha gjort att man av ren självbevarelsedrift agerat, men det gjorde man inte.

Under de senaste decennierna har droganvändningen i samhället ökat – explosionsartat bland personer under 40 år – enligt flera av de bedömare som Akavia Aspekt har talat med.

– I stora grupper har det blivit socialt accepterat att under helgerna använda droger som komplement eller alternativ till alkohol, säger Martin Sjöberg.

– Det är en helt annan, och mer obehaglig, verklighet i dag än för 30 år sedan. Utbudet av droger har nog aldrig varit så stort. Dessutom har priserna rasat jämfört med vad exempelvis jag betalade, vilket märks på utbredningen. I dag är en drog som kokain spridd över hela landet och bland många yrkesgrupper.

Martin Sjöberg säger att det på arbetsplatserna behöver finnas tydliga processer för att upptäcka, utreda och rehabilitera eventuellt drogmissbruk.

– Det är viktigt att förstå att det här handlar om människor som har en sjukdom, men som inte anser det. I dag bygger många policyer på att människor ska vara hjälpsökande, men så är det i princip aldrig när vi talar om beroendesjukdom.

– Förutom att utbilda chefer i vad de ska vara vakna på och hur de ska agera, behöver man ha en tydlig struktur på arbetsplatsen som chefen kan luta sig mot och som gör att hen kan ta tag i problemen tidigt. Chefer ska dock inte ta på sig ett slags läkarroll och försöka ställa diagnos, inte heller en terapi- eller föräldraroll. Chefer ska initiera kartläggning och ställa krav.

Gör man det i dag?
– På många håll finns det en stor okunskap om hur man ska agera. Det man gör är ofta som att behandla cancer med penicillin.

Här kan du komma i kontakt med Ljung & Sjöberg om du själv eller en kollega behöver stöd mot missbruk eller beroende.

 

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.