På frågan om det på deras arbetsplats finns en uttalad policy för hur frågor kring missbruk på arbetet ska hanteras svarade 63 procent ja, 30 procent vet ej och 7 procent nej. 

Akavias förhandlingschef Anna Steen säger att det är viktigt att arbetsgivare har en tydlig alkohol- och drogpolicy.

– Men självklart också att den är väl känd så att alla anställda vet vad som gäller på deras arbetsplats. Det är dessutom ett bra sätt att undvika eventuella framtida konflikter.

Läs även: Drogtester på jobbet - det här gäller

Medelålders kvinna grått kort hår runda glasögon grå kostym röd topp.

Anna Steen, förhandlingschef Akavia.

Enligt undersökningen anser 46 procent av Akavias medlemmar att en arbetsgivare ska ha ska ha rätt att utföra slumpmässiga alkohol- och drogtester på sina anställda. 39 procent menar att den rätten enbart ska gälla för vissa branscher och företag, medan 15 procent anser att arbetsgivaren aldrig ska ha den rätten.

– Jag tror att det är viktigt att man når en rimlig avvägning mellan individens integritet å ena sidan och verksamhetens krav och behov å den andra. 

Läs även: Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

– Om någon är påverkad på jobbet kan det dessutom innebära att övriga medarbetare utsätts för fara. Arbetsgivaren behöver säkerställa att det är en säker och bra arbetsmiljö för alla. En del i det arbetet kan vara drogtester. 

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd. 

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader. 

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias rättshjälp för mer information.