Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

Fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Publicerad

Handske håller spruta
Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain.

Efter att ha fått tips om att det brukades kokain öppet i bankens lokaler sökte en narkotikahund i höstas i hemlighet igenom banken Avanzas kontor på Regeringsgatan i centrala Stockholm.

– Även om vi inte hade sett eller uppmärksammat några sådana problem tidigare bestämde jag mig för att ta reda på om ryktet var sant eller falskt. Vi hyrde därför in en narkotikahund som sökte igenom kontoret under tre nätter, berättar Avanzas vd Rikard Josefson.

– På några ställen hittades det spår efter narkotika. Vad för slags vet vi inte med säkerhet, men med största sannolikhet var det kokain. Hunden markerade tydligt på ett antal platser. Oomtvistat har det förvarats narkotika på kontoret. Av vem eller vilka är i skrivande stund fortfarande okänt.

Läs även: Drogtester på jobbet -det här gäller

På ett personalmöte informerade Rikard Josefson Avanzas cirka 550 anställda om upptäckten.

– Jag sa att det som hänt var oacceptabelt och att vi kommer att införa slumpmässiga drogtester av personalen, vilket vi också har gjort. Dock har testningen stannat av en del på grund av pandemin. Vår tanke är att testa 20–30 anställda i månaden.

Hur reagerade personalen på avslöjandet att det hade förvarats narkotika i lokalerna?

– Det var en chockartad stämning på mötet och många ledsna blickar.
– Vi har nolltolerans mot droger på vårt företag, men vi är samtidigt väldigt tydliga med att om det är någon medarbetare som åker fast i ett drogtest eller som känner att den har en drogproblematik, vill vi som arbetsgivare först och främst rehabilitera medarbetaren.

Läs även: Tre av tio känner inte till drogpolicy

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

gråhårig solbränd man i rutig skjorta sitter i soffa utomhus

Rikard Josefson, vd Avanza. Foto:Thomas Blomquist.

Rikard Josefson säger att han inte är en naiv person och att han även tidigare förstod att det förekommer droger runt bland annat Stureplan i Stockholm.

– När jag satte mig in i frågan blev jag dock väldigt överraskad över hur pass accepterat det är med så kall-ade partydroger. Jag har haft många samtal med unga medarbetare som har berättat att de själva visserligen inte tar droger, men att många av dem som de umgås med tid till annan tar kokain.

Hur stort problem är droger i finansbranschen?
– Lika stort som samhället i stort. Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att exempelvis företag i Stockholms innerstad med många unga och socialt aktiva anställda har problem med detta. Jag vet att några banker förbereder liknande aktiviteter som vi har gjort för att få grepp över sin situation.

– Det pratas mycket om gängkriminalitet, skjutningar och om hur unga tar partydroger på Stureplan, men inte lika mycket om hur detta hänger ihop. Jag tycker att den som köper kokain bör fundera lite över var pengarna till slut hamnar och om det är en typ av verksamhet som man vill stödja.

Antalet urinprov från drogtester i arbetslivet som har analyserats vid Karolinska universitetslaboratoriet – som är störst i Sverige på detta område – fördubblades under perioden 2010 till 2019.

Det som framfört allt undersöks är förekomsten av cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain.

Under senare år har i genomsnitt ungefär vart tjugonde urinprov innehållit något av de undersökta substanserna. En del positiva fall har dock berott på legal användning av narkotikaklassade läkemedel. Samtidigt är det många substanser som inte testas rutinmässigt.

Den vanligaste drogen som upptäcks är cannabis. Ett positivt cannabistest beror så gott som alltid på otillåten användning. Förskrivning av medicinsk cannabis förekommer i mycket begränsad omfattning i Sverige.

– Det är viktigt att arbetsgivaren har en alkohol- och drogpolicy och en handlingsplan där det bland annat framgår på vilket sätt man drogtestar sin personal och hur man därefter använder resultatet, säger Urban Svensson som är företagsläkare och så kallad MRO (medical review officer) vid företagshälsan Previa.

– Även om det inte finns någon garanti för att den som i samband med nyanställning klarar ett drogtest inte senare använder droger, signalerar testet vad det är som gäller på det här företaget och kan på det viset även ha en förebyggande effekt.

Samma sak gäller för oplanerade slumpmässiga tester.

– En del av dem som testar positivt för exempelvis cannabis försöker komma undan genom att hävda att de har intagit det någonstans i världen där det är legalt, men det hjälper inte. Drogprovet görs utifrån arbetsgivarens krav och policy som de anställda lovar att följa när de skriver under anställningskontraktet, säger Urban Svensson.

Provtagning kan antingen ske hos företagshälsan eller i anslutning till arbetsplatsen. Oavsett lokal, ska en noga säkerhetskedja som till stor del påminner om rutinerna vid dopingprov inom idrotten följas. Det innebär bland annat speciellt utbildade provtagare, två olika analysmetoder (screening och verifiering), A- och B-prov, tydliga sekretessregler och möjlighet att vid positivt resultat begära analys av B-provet vid ett annat för arbetsplatsdrogtester ackrediterat laboratorium.

Den slutliga bedömningen av analysresultatet ska göras av en läkare som har genomgått en så kallad MRO-utbildning. MRO-läkarens uppgift är bland annat att bedöma och utesluta alternativa medicinska förklaringar till ett positivt analyssvar (till exempel mediciner som ordinerats av läkare) och att meddela resultatet vid ett personligt samtal med den som har testats.

Polisanmäler ni eventuellt positiva resultat?
– Nej. Den enda som får reda på att det blivit ett positivt provresultat är den kontaktperson hos arbetsgivaren som den som har testats har samtyckt att vi informerar.

Drogtestning i arbetslivet kan i allmänhet ske vid följande tillfällen och sammanhang:

  1. I samband med nyanställning.
  2. Slumpmässig testning.
  3. Misstanke om drogpåverkan, kan även gälla för alkoholpåverkan.
  4. I samband med incident eller olycka.
  5. I samband med rehabilitering.
  6. För att kunna köra visa fordon måste föraren blåsa i alkolås.

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket

 

Publicerad