Aspekt

Arbetsmiljö

Hälften av företagarna vill gå före 65 år

Publicerad

Andelen företagare som planerar att gå i pension före 65 års ålder har ökat under de senaste två åren. Skattefördelar och covid kan ligga bakom trenden, säger en ekonom.

Enligt en undersökning från Kantar Sifo som Swedbank beställt, har andelen företagare över 55 år som vill gå i pension tidigare än vid 65 år ökat från 37 procent 2018 till 53 procent i oktober 2020. Bland anställda har däremot inte pensionsplanerna förändrats märkbart.

De flesta företagarna ser dock inte pensionen som ett slut på arbetslivet, utan mer som början på en nedtrappning. Tre företagare av fyra räknar med att fortsätta arbeta samtidigt som de delvis pensionerar sig.

En förklaring till attitydförändringen hos äldre företagare kan vara covid-pandemin, men också olika skattetekniska fördelar:

– De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

För nästan hälften av företagarna kan planerna på att fortsätta arbete efter pensionen bero på att de inte vet om enbart pensionen kommer att räcka.

– Knappt sex av tio företagare över 55 år känner nämligen till hur stor deras sammanlagda pension blir, säger Jörgen Kennemar.

Undersökningen genomfördes under oktober 2020.

Källa: Kantar Sifo/ Swedbank