Stora omvälvningar och snabba förändrin­gar skapar oreda men också utväxling. Vid millennieskiftet ledde internetkraschen till stora ekonomiska förluster och vi fick en generation med entreprenörer som i många fall störtlandade. Att misslyckas kan vara minst lika mycket kompetens­utveckling som att lyckas – och för några blev det en andra resa, nu med framgångsrika företag som gett stora värden för Sverige.

Ur pandemin kommer den forcerade digitala omställningen som sannolikt hade kostat svenska samhället enorma summor om den skulle ha kompetensutvecklats fram. En nationalekonom har säkert redan räknat ut vad som kan tas på intäktssidan i denna omställning och nu måste den förvaltas på bästa sätt för att effekterna ska bli bestående.

Kompetensutveckling och livslångt lärande sker oftast varje dag på arbetsplatsen för oss akademiker. Det brukar visa sig i form av karriärsteg och utökat ansvar eller tydlig specialisering. Ofta kryper kompetens­utveckling på oss och det är först när vi byter tjänst som vi verkligen märker hur mycket vi faktiskt lärt oss.

Vi valde den akademiska vägen genom att investera i en utbildning. Nu behöver vi ta vara på – och tänka nytt med – digitaliseringen och säkerställa att det blir ett livslångt lärande värt namnet. Och där vi fortsätter att vara attraktiva på en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning