På Stockholmskontoret råder ett allmänt flyttkaos, om än kontrollerat. Revideco är på väg in i nya lokaler och har mellanlandat i en tillfällig lösning i väntan på inflyttning. Stolar ska kläs om, hurtsar få ny färg och skrivborden anpassas i storlek. Hållbarhet genomsyrar allt. Även synen på personalen.

– Personalomsättning är ett stort problem i revisions- och redovisningsbranschen. Medarbetare jobbar hårt för att göra karriär och går in i väggen. Traditionellt har det talats om debiteringsgrader, att klättra på karriärstegen och dra in mycket pengar till byrån, men det är en syn branschen måste ändra. Det är inte hållbart i längden och vi kommer inte att lyckas rekrytera unga medarbetare om branschen ser ut så, säger Antti J. Niemi.

På Revideco är personalomsättningen låg. Många som har slutat på företaget återvänder, och medarbetarundersökningar visar att personalen trivs och mår bra. Det har också lett till en långsiktig hållbar lönsamhet.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Många av dem som arbetar på Revideco har varit på större byråer i branschen och upplevt hur debiteringsgraden är kopplad till möjligheten att en dag bli delägare. Det har en tendens att skapa vassa armbågar, stress och en tävlingsinriktad miljö.

– I revision- och redovisningsbranschen är det vanligt att värdesätta vinstmaximering. Vi gör inte det. I stället arbetar vi sedan en tid tillbaka med hållbara KPI:er (se faktaruta nedan). Det betyder i praktiken att vi inte styr utifrån debiteringsgrad och inte heller har någon direkt koppling mellan debiteringsgrad och incitament som lön, bonus och möjlighet till delägarskap.

För en ekonom som tycker om att mäta och kvantifiera kan det vid en första anblick tyckas flummigt. Revideco har valt att mäta och styra utifrån hållbara KPI:er som delägarna tror på och som de anser har långsiktiga positiva effekter på medarbetarnas välmående.

Antti J. Niemi bottnar mycket av det han talar om i egen erfarenhet. Efter att ha blivit vd, och därigenom uppnått ett av sitt livs stora professionella mål, sprang han rakt in i väggen. En ångestattack, där han var övertygad om att han skulle dö, satte punkt för arbetshetsen och det slutade med sjukskrivning. Dessutom var han tvungen att hitta ett nytt sätt att förhålla sig till arbetet och att leda personalen. Det har bidragit till varför så mycket handlar om långsiktig hållbarhet.

– Ta till exempel frågan om vem som ska ha vilken roll på byrån. Vi funderar mycket kring det. När någon får en för företaget viktig uppgift tänker vi att den ska innehas i tio år. Det ger en långsiktighet och en möjlighet att växa i sin roll. Vi vill bort från ett kortsiktigt kvartalstänkande, säger han.

Digitalisering och automatisering är självklarheter i arbetssättet och bidrar till att underlätta för medarbetarna – även om det också har fört med sig att vissa roller förändrats, till exempel redovisningskonsultens roll som har gått mot att vara mer rådgivande. Arbete i team är också givet; kunderna håller man inte för sig själv utan hjälps åt kring.

En gång i veckan görs pulsmätningar, som ligger till grund för KPI:erna som ledningen följer. Medarbetarna får anonymt svara på ett antal frågor i en app och det går också att skriva kommentarer eller ge beröm i appen. Antti J. Niemi säger att ledningen, så här drygt två år in i arbetets gång, inte riktigt vet hur de ska styra på vissa indikatorer utan att det är ett ständigt pågående arbete.

– Hållbara KPI:er har ett större inslag av subjektiva bedömningar och därför är det viktigt att vi som ledare är beredda att försvara hur vi tänker, att vi verkligen står för det vi tror på och att övertygelsen är långsiktig.

Det finns dock utmaningar även på Revideco. Precis som branschen som helhet behöver man lägga ännu mer energi på att systematiskt arbeta för att minska arbetstopparna.
– Med bra månadsbokslut och att öppna revisionerna mer än en gång om året minskar också arbetsinsatserna under högsäsong samtidigt som vi blir mer relevanta, inte bara för kunderna utan även för yngre med­arbetare då de ser att det här är en arbetsplats där det går att få balans i livet.

KPI:er som Revideco mäter

  • Arbetsbelastning.
  • Arbetsglädje.
  • Personlig utveckling.
  • Teamkänsla.
  • Delaktighet.

KPI står för key performance indicator, och är en metod för att mäta effektivitet i exempelvis en verksamhet.

Detta är Revideco

Grundare: Erik Emilsson, auktoriserad revisor.
Grundades: 1994.
Antal anställda: 67.
Finns i: Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping.

Läs också: Kraven för att bli revisor

Läs också: Lönestatistik: Så mycket tjänar ekonomer 2023

Läs också: Det här behöver ekonomer kunna – framtida kompetenskrav

Redovisning och rådgivning - ojämn bransch i kris

Revision- och rådgivningsbranschen kämpar med ojämna arbetsvillkor och kompetensbrist. Samtidigt som många av de som jobbar i branschen anser att de fått sitt drömjobb går andra på knäna. Följ med på Akavia Aspekts granskning av branschen.

Akavia Aspekts granskning publicerades i februari 2024.

Ojämna villkor inom revision och rådgivning

Revisionsbyrå med fokus på balans i livet

Hög arbetsbelastning inom revision gör att unga lämnar

Studie: Felaktiga förväntningar gör nyanställda revisorer negativa

Revisorsinspektionen: "Branschen behöver förändras"

FAR: Det gäller att hantera arbetstopparna inom revision och rådgivning

Medarbetaren i fokus på revisionsbyrån Atrakta