Grundarna av Atrakta i Sverige har sina rötter i storbyråerna inom revisions- och redovisningsbranschen. De har själva varit inne i svängen med debiteringsgrad, delägarstrukturer och karriärtrappor och ville något annat, för sig själva, för kunderna och för medarbetarna.

Det resulterade i en byrå där det handlar om att jobba smart, snarare än att jobba mycket, och med människan i fokus. På riktigt. Inte bara genom tjusiga värdeord och styrdokument.

– När vi började bolla utgick vi ifrån drömbyrån ur ett medarbetarperspektiv, kundperspektiv och byråledarperspektiv, säger Helen Salmonsson, auktoriserad revisor och vd och tillägger:
– Vi ville göra något, inte bara prata om förändring.

Vi, som hon syftar på, inkluderar Agneta Strandberg, före detta HR-chef på EY i Sverige och Dan Brännström, tidigare generalsekreterare för branschorganisationen FAR. De tre träffades av en tillfällighet och visade sig tänka lika kring branschens utveckling, attraktionskraft och vad som krävs för att få till en ny syn på yrket bortom inlåsningsklausuler, prat om ”slavhav” och att revisorn är en småtrist figur i grå kostym.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

De fyra värdeorden på Atrakta är banbrytande, passionerade, samskapande och effektfulla. Med dessa i ryggen skapas en tillåtande arbetsmiljö, där det är okej att misslyckas och där fokus ligger på att arbeta tillsammans. Genom digitalisering, teamarbete och medarbetare som vågar prata med varandra om hur de mår undviker byrån mycket övertid, press och stress.

En certifierad coach har anlitats för att hjälpa till att identifiera medarbetarnas drivkrafter och rädslor.

– Vi är verkligen genuint övertygade om att när individen får växa och bli sitt bästa jag, då kommer även Atrakta att växa och bli en attraktiv byrå både för medarbetare och kunder, säger Helen Salmonsson.

Klimatet på Atrakta premierar samarbete framför att sätta sig själv i fokus och att ha pengar som drivkraft. Byrån sticker också ut genom att fungera som motvikt till den ålderism som både Helen Salmonsson och Agneta Strandberg upplever finns i branschen.

– Hos oss tas yngre medarbetare och deras nyfikenhet tillvara, och om en 60-plussare har engagemang och mycket kvar att ge, varför låta hen gå ut genom dörren i stället för att dra nytta av det, säger Helen Salmonsson.

Atrakta tog form på idéplanet under pandemin och i augusti 2021 öppnade kontoret i Östersund. Rekryteringen skedde via sociala medier och mun till mun-metoden.

– Gemensamma värderingar är nyckeln och att det glittrar i ögonen på våra medarbetare, säger Agneta Strandberg.

Frågan om kompetensförsörjning är central i branschen och byråledare vittnar om svårigheter att hitta rätt personal, framför allt gällande kvalificerade redovisningskonsulter. En annan utmaning är personalomsättningen, att få personal att långsiktigt vilja stanna.

För Atrakta är det här på ett sätt ickefrågor. Byrån får löpande in spontanansökningar och har just nu en väntelista med sökande. Samtidigt har personalomsättningen var mycket låg. En av förklaringarna kan ligga i synen på hur det ska vara på arbetsplatsen, hur de anställda förväntas bemöta varandra och kunderna, samt att det saknas karriärhets.

I stället är det alltid fokus på bästa kundupplevelsen, att det finns utrymme för hela medarbetaren och att följa upp nyckelbeteenden
i stället för debiteringsgrad.

– Ta till exempel diskussionen om inlåsningseffekterna: vem vill ha anställda som stannar för att de måste vara kvar? Det skapar fel beteende på arbetsplatsen.

Både hon och Agneta Strandberg tror att många av dem som lämnar branschen hade velat vara kvar, men att partnerskapsmodeller och kundskyddsklausuler påverkar.

– Jag tror att de stora strukturerna är cementerade i så många avseenden och också påverkas av att stora byråer till viss del styrs globalt. Att mäta hårda värden, som debiteringsgrad, är också ett enkelt sätt att mäta lönsamhet. Det behövs alternativ, byråer som visar att det går att arbeta och tänka på ett annat sätt. Där vill vi inspirera och förändra, säger Agneta Strandberg.

Det betyder inte att Atrakta saknar lönsamhet eller affärsmässighet, tvärtom.
– Hos oss är lönsamhet en effekt, inte ett mål i sig. Om syftet skulle vara att tjäna pengar riskerar vi att frångå våra värderingar. Det lönar sig inte att sätta sig själv i fokus, för vi har ett klimat där vi jobbar tillsammans. Det ger en vinst för både byrån och med­arbetaren, säger Helen Salmonsson.

Läs också: Framtidsstudie - Revisorernas viktigaste frågor

Läs också: Lönestatistik: Så mycket tjänar ekonomer 2023

Läs också: Lång och tuff väg för att bli partner på revisionsbyrå

Redovisning och rådgivning - ojämn bransch i kris

Revision- och rådgivningsbranschen kämpar med ojämna arbetsvillkor och kompetensbrist. Samtidigt som många av de som jobbar i branschen anser att de fått sitt drömjobb går andra på knäna. Följ med på Akavia Aspekts granskning av branschen.

Akavia Aspekts granskning publicerades i februari 2024.

Ojämna villkor inom revision och rådgivning

Revisionsbyrå med fokus på balans i livet

Hög arbetsbelastning inom revision gör att unga lämnar

Studie: Felaktiga förväntningar gör nyanställda revisorer negativa

Revisorsinspektionen: "Branschen behöver förändras"

FAR: Det gäller att hantera arbetstopparna inom revision och rådgivning

Medarbetaren i fokus på revisionsbyrån Atrakta