Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Distansarbete

Så håller du motivationen uppe vid distansarbete

Publicerad

Det kan vara svårt att hitta motivationen, särskilt vid hemarbete. Här tipsar Stefan Söderfjäll, författare till “En liten bok om motivation”, om hur vi kan hålla ångan uppe.

Förutsättningarna för att vi ska känna oss motiverade har ändrats under pandemin. Det gör att vi måste tänka till lite extra för att behålla motivationen, konstaterar han.

Många grundläggande behov är lättare att tillgodose tillsammans med andra. 

– Vi måste vara kreativa under hemarbetet och webbmötena, slår han fast.

Enligt självbestämmandeteorin behöver människor känna sig kompetenta, känna samhörighet, men även autonomi, konstaterar Stefan Söderfjäll.

– Eftersom man inte längre lika enkelt socialt får bekräftelse på att det man gör är bra, kan man till exempel säga vilken bra fråga inför åhörarna. Behovet av samhörighet möts bäst i närhet, en hand på axeln, att titta i ögonen, fånga upp ansiktsuttryck och visa medkänsla. Det är svårt att kompensera, om man inte bara är två i webbmötet.

Autonomifrågan är lite tveeggad, delvis har vi fått stora möjligheter under corona för hur vi spenderar dagen, samtidigt har det blivit påtvingat för många.

– Tyvärr medför corona svårigheter att naturligt få interagera och visa hur duktiga vi är och få våra grundläggande behov tillfredsställda när det gäller dessa områden, vilket gör att vi tenderar att förlora vår motivation. Men det går att lösa med kreativitet. 

Några tips är att verkligen adressera medarbetarna i möten, låta dem berätta om vad som gått bra och hur de gjort, sätta tydliga kortsiktiga mål tillsammans till nästa gång och beta av hur det har gått. Man kan ha en arbetsrelaterad att-göra-lista, som synliggörs på mötena där genomförda aktiviteter stryks vartefter, ha gemensam kompetensutveckling genom att läsa böcker, walk & talk om dem. Samtidigt  är det  viktigt att inte bli för uppgiftsorienterad och glömma bort behovet av samhörighet.    

– Vi måste ha måenderundor, men det får inte bli gnällforum, det urholkar. En-till-en möten är bäst. I stora webbmötena är det bättre att ta upp det som rör alla. Men man kan till exempel låta alla berätta vad som hänt i morse, vad de mått bäst av och styra upp så att det inte blir negativt. Man behöver inte göra så annorlunda än normalt. 

Det som drabbat många värst är nog bristen på samhörighet under corona, tror han.

– Vi behöver samhörighet på jobbet. Det bästa är att ha uppskattande samtal och ofta lovebomba. Om man mår dåligt på grund av man inte kan träffa arbetskamraterna är det bra om någon lyssnar och hitta rätt forum för det, en-till-en med chef eller kollega.

– Det är inte tabu, men de kan vara oklokt och ge en spinn off på möten och dra ned varandra om man pratar om detta på större webbmöten. Ha istället approachen att prata om de roligaste i veckan, vad uppskattar ni mest hos varandra etcetera.

För autonomi bör man undersöka hur medarbetarna upplever den, anser han.     

– De som gillar situationen behöver inte mer, för övriga behöver man hitta ett forum där de får prata lite mer.

Rekommenderar du att man har ett morgonmöte om dagen för att hålla ångan uppe?
– Frekventa möten, så att alla känner sig sedda, är bra för motivationen. Hur ofta man behöver ha möten är olika, men en gång i veckan är nog minimum. Det är viktigt att de inte blir långa dock, 15 minuter kan vara ganska lagom.

Publicerad