Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Råd och Tips

70 000 it-akademiker saknas

Publicerad

För att techbranschen ska fortsätta växa och Sverige behålla sin tätposition krävs rätt kompetens, men bristen är skriande, konstaterar techexperten Åsa Zetterberg.

I den senaste rapporten “It-kompetensbristen” från TechSverige är slutsatsen att kompetensbristen inom tech hotar svensk innovationskraft och tillväxt. 

För att kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan av digitala lösningar med videomöten, molntjänster, artificiell intelligens, internet of things, e-handel med mera behövs såväl skickliga företag som kunniga medarbetare, som skapar och underhåller digitala tjänster och den digitala infrastrukturen, enligt rapporten. Redan 2012, 2015 och 2017 identifierade IT&Telekomföretagen (som numera heter TechSverige) en fortsatt kompetensbrist. I den senaste rapporten från december 2020 bedöms det aktuella behovet uppgå till ytterligare hela 70 000 it-akademiker och medarbetare fram till 2024. 

– Vi har gjort analyser i några år. Vi kommer sakna 70 000 i den it-intensiva techsektorn till 2024, om inget görs. Det är exklusive behoven i näringslivet i övrigt, offentlig sektor etcetera, framhåller Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

Som medlem kan du lyssna på Åsa Zetterberg när hon pratar om framtiden för tech

Bristen på it-akademiker och andra medarbetare inom hela samhället bedöms vara mycket högre än de 70 000 som saknas inom techsektorn. Tyvärr måste företag inom techsektorn redan tacka nej till affärer och uppdrag för att de saknar medarbetare med rätt kompetens, enligt rapporten.    

Åsa Zetterberg.– Kompetensbrisen är största hindret för tillväxt, summerar Åsa Zetterberg det bistra läget. 

I rapporten “Tech – Sveriges nya basindustri” från TechSverige från 2021 konstateras att Tech blivit en ny bas för svensk ekonomi och möjliggör andra branschers utveckling liksom klimatomställningen. Tech är ju mycket bredare och större än det som traditionellt benämnts IT och telekom. Den omfattar även allt från finans (fintech), hälsa (healthtech), skola (edtech), medicin (medtech), mat (foodtech) till smarta välfärdtjänster (govtech) och miljöteknik (cleantech).

Från 2018 till 2020 växte branschens bidrag till BNP med 1300 procent till 281 miljarder kronor. Bidraget i BNP i absoluta tal var nästan lika stort som de traditionella basindustriernas sammanlagda bidrag. Techbranschen svarade för över 6 procent Sveriges export 2020 medan traditionella basindustrier som papper, pappersmassa och pappersavfall, metaller samt plast och gummi utgjorde knappt fem, fyra respektive två procent, enligt TechSveriges rapport.

-Globalt är det jättekonkurrens om it-kompetens. Den globala bristen uppskattas i vissa sammanhang till 85 miljoner techarbetare till 2030, uppger Åsa Zetterberg. 

För att lyckas som företag i den utmanande situationen gäller det bland annat att jobba med employer branding, skapa attraktivitet kring branschen, företaget och de intressanta jobben, samt en inkluderande och stimulerande kultur. En branschrapport från Nyckeltalsinstitutet visar att företag inom IT- och telekombranschen har många styrkor som arbetsgivare, men också att det finns vissa utmaningar när det gäller att vara attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsgivare. 

– Framför allt visar branschen mycket goda värden på alla hälsotal. Sjukfrånvaron är och har under en längre tid varit låg i IT- och telekombranschen, det gäller både kort- och långtidsfrånvaro, understryker Åsa Zetterberg. De som utbildar sig eller jobbar inom it, digitalisering och techhar en guldsits. De är och kommer att vara väldigt efterfrågade framöver.   

– Vi måste locka fler att välja tech, där finns framtidsjobben. Det är inte bara programmerare som efterfrågas, utan många andra kompetenser och förmågor. Det sker stor utveckling inom hälso- och skolområdet, inom hållbarhet, finans, smarta tjänster inom handeln med mera. Det är så mångfacetterat.

För individen är det den bästa investeringen att satsa på it, digitalisering och tech. Då öppnar sig många möjligheter och intressanta vägar i framtiden. Tyvärr lider branschen fortfarande lite av datanördsstämpeln, konstaterar hon. 

– Branschen älskar datanördar och de är väldigt efterfrågade och värdefulla. Men vi behöver också många andra typer av människor och kompetenser.   

Hennes bästa tips till arbetsgivare är att sätta starkt fokus på att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Det kan handla om att jobba med employer branding, att träffa studenter och samarbeta med universitet och yrkeshögskolor genom att bl a erbjuda praktikplatser, se till att ha bra arbetsvillkor och en inkluderande kultur samt att satsa på kompetens- och karriärutveckling.  

Hur bedömer du arbetsvillkoren?

– Jag skulle vilja säga att arbetsvillkoren generellt är väldigt bra. Kompetensen är som sagt väldigt efterfrågad och rent lönemässigt ligger branschen bra till och även sett till hälsotal med relativt låg grad av sjukskrivningar. Det är en framtidsbransch, med stora utvecklingsmöjligheter och stor flexibilitet. 

Hur kan man rusta sig?

– Alla medarbetare oavsett sektor kommer att löpande behöva uppgradera sin digitala kompetens. Det handlar om ett livslångt lärande som norm. Likaså behöver alla företag ha förmåga att ta vara på digitaliseringens möjligheter och förhålla sig till allt som sker kopplat till den teknologiska utvecklingen och nya affärsmodeller. Som individ ska man såklart alltid lyssna på sig själv och sitt eget intresse. Men vi ska nog alla vara lite uppmärksamma på att vi ibland har fördomar och förutfattade meningar om olika jobb, som kanske inte stämmer. Det är bra att vara nyfiken, våga testa, lära nytt och lära om. 

Publicerad