Inte ens en av tjugo av HR-cheferna i Sveriges största bolag har eller har haft styrelseuppdrag. Det framgår av en undersökning från Exparang och Merit 500.  Detta trots att styrelsearbete ofta berör med traditionella HR-frågor som ledarskap, hållbarhet och kompetensförsörjning för att nämna några.

En HR-chef som har ett styrelseuppdrag är Hanna Bergfäldt, som till vardags arbetar på Elgiganten, och som även är styrelseledamot i tankläkarkedjan My Dentist. Hon bidrar givetvis med HR-expertis, men inte enbart.

— Man måste lägga sig i och ställa frågor på flera områden, säger Hanna Bergfäldt i en intervju i Personal och Ledarskap.

För att lyckas i styrelsearbetet är det viktigt att inte begränsa sig till ämnen man redan kan.

— Var nyfiken och ställ frågor och följ upp, men ha fingrarna utanför syltburken.

Berikar det vanliga jobbet     

En annan förutsättning är att man förankrar sitt styrelseengagemang hos huvudarbetsgivaren. Till exempel måste man kunna ta en dag ledigt för styrelsearbete ibland. Men det finns fördelar både för styrelseledamoten och arbetsgivaren: kontakter och influenser från styrelsearbetet kan användas i anställningen. Och enligt Hanna Bergfäldt ger uppdraget energi som även kommer det vardagliga arbetet till godo.

Någon form av utbildning i styrelsearbete kan vara både meriterande och bra för självförtroendet. Hanna Bergfäldt gick Styrelseakademins utbildning, som hon menar kan ge kontakter och uppdrag.

Ett annat råd till den som vill komma i åtanke för ett styrelseuppdrag är att analysera företaget du är intresserad av. Vilka kompetenser finns, vilka saknas och kan du bidra med något där?

Bättre balans i styrelser?

I rapporten om HR-chefers bristande närvaro i bolagsstyrelser lyfts professionens könsfördelning fram. 77 procent av HR-cheferna i Sveriges 533 största bolag är kvinnor, och rapportförfattaren ställer sig frågan om mansdominansen i bolagsstyrelser kan avhjälpas av att HR-chefen gör sitt intåg i styrelserummet.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data