Här hittar du innehållet ur nummer 20 av Akavia Aspekt, publicerat i oktober 2023.

Högre självkännedom ger högre SQ

Den omöjliga ekvationen - längre arbetsliv men sämre hälsa

Så fixar du de tråkiga arbetsuppgifterna och får mer tid till de roliga

Generaldirektören för Institutet mot mutor: Korruption finns överallt i Sverige

En av tre sjuk av stress

Många av Akavias medlemmar har en pressad arbetssituation. Mer än var femte betecknar sin psykosociala arbetsmiljö som dålig. Var tredje har så hög arbetsbelastning att de varje vecka drabbas av negativa stressymptom på grund av jobbet. Det visar en ny undersökning.

En av tre sjuk av stress

God psykosocial arbetsmiljö – några exempel

Dålig psykosocial arbetsmiljö – några exempel

Sjuk av stress? Inte nödvändigtvis!

Så påverkas arbetsmiljön av buller

Arbetsplats med dålig ljudmiljö - det här gäller enligt experten

HR-professorn: Inte säkert att en stark företagskultur är en konkurrensfördel

Fem steg till en förändrad - hållbar - livsstil

Det saknas regler för hur studenter kan använda AI

Hur ska jag som är ung tänka kring pensionen?

Vad betyder det i avtalet att jag ska "ingå i den lokala chefskretsen"?

Vad ska jag tänka på om jag förhandlar lön med ett företag som saknar kollektivavtal?

”Jag är stolt över mitt uppdrag”

Bra arbetsmarknad för nyexaminerade akademiker

Hållbar träning är den som blir av

Akavia Aspekt #20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Martin Stenmark

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.