Här hittar du innehållet ur nummer 14 av Akavia Aspekt, publicerat i oktober 2022.

Prestera högt utan att bli sjuk

Tre trender som förändrar arbetslivet i framtiden

Granskning av domarbristen

Sex av tio domstolar misslyckas med att nå regeringens
mål när det gäller handläggningstider. Det visar Akavia Aspekts granskning som publiceras i oktober 2022.

De långa handläggningstiderna – som bland annat beror på för få domare i kombination med ett ökande antal mål – får stora konsekvenser på flera samhällsområden.

Investeringar i ny energi­produktion som försenas – trots att Sveriges elbehov växer – och unga som står utan inkomst och mår psykiskt dåligt i väntan på beslut om aktivitets­ersättning, är bara två aktuella exempel.

Så påverkas samhället av domarkrisen

Handläggningstiden för vindkraft har fördubblats

Domstolarnas långa handläggningstider drabbar unga med funktionsnedsättning

Arbetsvillkor för domare - en fråga om rättssäkerhet

Tre av fyra civilanställda inom polisen vill byta jobb

Ömsesidigt förtroende prioritet för Röda Korsets GD

Få ut det mesta av din praktik

Höjt prisbasbelopp - vad betyder det?

Så funkar nya studiestödet

Kontoret viktigt vid rekrytering och kulturbygge

När kan jag gå i pension?

Vilket ansvar har jag för sjukskriven medarbetare?

Så tänker chefer kring lönesättning

Så har han utvecklats i sitt yrkesliv genom fackliga förtroendeuppdrag

De vill prioritera tillväxt och omställning

”När du är med i facket är du med och jobbar för mänskliga rättigheter och miljö”

Nya möjligheter till kompetensutveckling för dig som anställd

Akavia Aspekt #14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Montage

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.