Här hittar du innehållet ur nummer 15 av Akavia Aspekt, publicerat i december 2022.

Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Godkänd väntetid på Akademikernas a-kassa

”En mycket svår kris går inte att utesluta”

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Så skapas en idérik arbetsplats

De samordnar forskare, politiker och bönder i projekt för livsmedelsproduktion

Så lär du dig älska att bli avvisad

Traineeplats kan öppna nya karriärvägar

Student: Traineeprogram – så funkar de

Kostnaden för att bli störd på jobbet

Hur ska jag som är 61 år få grepp om min pension

Medarbetare inom compliance är eftertraktade och välbetalda

”Viktigt att förstå så mycket som möjligt”

Akavia Aspekt #15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Linus Djerf

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.