Här hittar du innehållet ur nummer 6 av Akavia Aspekt, publicerat i maj 2021.

Cheferna som delar på jobbet

Butiksdöd när coronan förändrar arbetslivet

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Så anpassar du ledarskapet till ledning på distans

Nolltolerans mot ohederlighet är det enda tänkbara

Första jobbet? Kolla upp det här

Tre studietips till dig som ska fortsätta plugga

Titeln påverkar lönen

Tjänstepension utan kollektivavtal?

Mobbning: Chefen började undvika medlemmen

Kombinera de nya digitala och fysiska mötena

Maximera ditt digitala nätverk

Erfarenhet räcker inte för en livslång karriär

Syftet är att synliggöra professionerna

Framtidens ledare måste bygga tillit

Akavia Aspekt #6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Montage

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.