Här hittar du innehållet ur nummer 5 av Akavia Aspekt, publicerat i mars 2021.

Han lever som ekonomiskt fri

Styrs framtidens domar av AI?

Så mycket förlorar medlemmarna på obetald övertid

Gratisjobbet
Tre av fyra Akavia-medlemmar arbetar ofta över, många flera timma ri veckan. Nästan var tredje får inte kompensation för sitt övertidsarbete. Det visar en ny undersökning. Akavia Aspekts granskning om det obetalda övertidsarbetet publicerades i mars 2021.

Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sveriges åklagare är tidspressade

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Coronan skapar ökade krav på att kunna stänga av jobbet

Arbetsplatsen där få jobbar övertid

Så fixar du lönesamtalet på distans

Statsvetaren som styr NOA

Då vågar du skriva på avtalet

Min chef vill att jag ska ljuga – vad ska jag göra?

Pension och föräldraledighet

Arbetsgivaren höll inne med miljonprovision

Fortfarande få lärarledda timmar på svenska lärosäten

Omvänt mentorskap utvecklar och attraherar

Så arbetar ett regionalt skyddsombud

”Lönestatistiken är det viktigaste jag gör för medlemmarna”

Vi rustar dig inför lönerevisionen

Omslag Akavia Aspekt mars 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Montage

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.