Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige är stress. Enligt försäkringskassan har stressjukskrivningar ökat med 330 procent sedan 2010. Enligt en undersökningen som bemanningsföretaget Randstad låtit Sifo göra, har 7 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Sverige varit sjukskrivna för stress under de senaste tre åren. Och nästan hälften anser att företagen inte gör tillräckligt för att förebygga stress på arbetsplatsen.

– Som arbetsgivare har man ett stort ansvar, både i att arbeta förebyggande men också i att stötta sina medarbetare i att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Att komma tillbaka till samma arbetsplats kan vara tufft av flera anledningar, och det är inte ovanligt att man vill söka sig till något helt nytt, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad. 

Här är några tips för dig som vill söka nytt jobb efter att ha blivit frisk från utmattning:

  • Ta hjälp av karriärcoach. Att lämna den bransch som ledde till sjukskrivning är lättare sagt än gjort, men kan vara nödvändigt för att inte hamna i samma situation igen. Trygghetsrådet och många kompetensföretag har karriärcoacher som kan hjälpa till med att jobba fram en bild av ett nytt nästa steg.
  • Få koll på din blivande arbetsgivare. Ta reda på så mycket som möjligt om det nya jobbet. Frågor du kan ställa under intervjun är hur din nya arbetsgivare ser på övertidsarbete, mobil- och mejlpolicy eller vilken arbetsinsats som krävs för att lyckas i tjänsten.
  • Sjukjournaler är inte offentliga. När du söker ett nytt jobb behöver du inte själv berätta om sjukskrivningen, varken i ansökan eller under en arbetsintervju. Om arbetsgivaren vill få ut uppgifter om sjukskrivningar från Försäkringskassan behöver de numera ditt tillstånd för att få ta del av informationen, som normalt sett är sekretessbelagd.
  • Ha målet att säga som det är. Kommer ämnet om utbrändhet ändå upp under intervjun är ett bra utgångsläge för vidare dialog att man berättar som det är, om inte annat så för din egen skull. Om du har blivit utbränd och har varaktiga psykiska eller fysiska besvär som går att jämställa med en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, får du som arbetssökande inte nekas anställning på grund av din utbrändhet. En arbetsgivare har även ansvar för att anpassa arbetsmiljön i den mån det är möjligt eller motiverat.
  • Välj referenser med omsorg. Prata med dina referenser om vad de skulle säga om dig ifall en potentiell arbetsgivare ringer. Förbered dem också på vad du tänker berätta för arbetsgivaren om sjukskrivningen och inte.

Källa: Randstad

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.  Här kan du få hjälp.

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet