Här hittar du innehållet ur nummer 8 av Akavia Aspekt, publicerat i oktober 2021.

De driver byrån med annorlunda affärsmodell

Anpassa budgeten till osäkra tider

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning

Hjärnvänlig arbetsplats - fyra steg till bättre kognitiv ergonomi

Fängelsechefen tror på människans förmåga till förändring

Akademisk utbildning lönar sig

Ålderism – ett utbrett problem

Utbredd ålderism hos ekonomer

Branschen gör för lite för att motverka åldersdiskriminering

Svårt att påvisa åldersdiskriminering

Är det rimligt med provisionsbaserad lön?

Min nya chef styr med härskarteknik – vad ska jag göra?

Arbetsgivaren förbjöd felaktigt bisyssla

Hon tar strid för kollegorna

Lee Wermelin: Distansarbete fungerar

#8 Akavia Aspekt oktober 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Mattias Bardå

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.