När vi talar om karriär handlar det inte bara att om att klättra uppåt i hierarkin, utan även att utvecklas ”på tvären”, exempelvis genom att bli specialist eller genom att få nya, mer intressanta arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare.

Beroende på var du befinner dig i livet kan din utveckling se olika ut – och det är viktigt att tänka över vart du vill i nästa fas, innan du är där.

– Då är det lättare att undvika en livskris om det inte blir som du tänkt dig. Då är du förberedd och vet vilken väg du vill gå och vilka möjligheter som finns, säger Nina Forssblad.

Oavsett hur arbetssituationen ser ut är det viktigt att hålla sig uppdaterad om läget på arbetsmarknaden, vad som efterfrågas och vad som krävs. Genom att årligen göra en egen skriftlig återkoppling kring din arbetssituation, och en ny karriärplanering om det behövs, kan du gardera dig.

– Undvik att lägga hela banan på en gång och tänk på att livet händer. Du kanske får barn och helt plötsligt har andra krav på livet som inte passar ihop med det du tänkt från början.

Karriärplanering när du är ny i arbetslivet

När du är student och därefter ny på arbetsmarknaden är det viktigt att gå på arbetsmarknadsdagar, föreläsningar, nätverka och engagera dig.

– Den här typen av möjligheter kommer sällan tillbaka och är så värdefull, säger Nina Forssblad.

När hon talar om karriärplanering lyfter hon fram flera frågor.

Nina Forssblad– I den här fasen ska du fråga dig vad som verkar roligt, vilken du kompetens och förmåga du har och inte minst vilken talang du har, men också ta reda på hur arbetslivet fungerar, vad kollektivavtal innebär för din tjänstepension och andra förmåner.

Hon menar att det är viktigt att ta sig tid till att reflektera och se längre, inte bara till det första jobbet, utan undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns på den arbetsplats där du börjar och vad det kan leda till, om du kan fortsätta utvecklas där eller måste byta plats.

– Fråga dig innan du tar det första jobbet om det kan leda dig till det du vill.

Här höjer Nina Forssblad ett varnande finger:
– För några år sedan pratades det mycket om assistentfällor, att de som är för bra på ingångsjobbet inte kommer vidare till det som egentligen var målet.

Det kan handla om en ekonomistudent som tar ett assistentjobb och inte kommer vidare till mer kvalificerat arbete på grund av att arbetsgivaren inte vill mista den bästa assistenten.

– Så det är viktigt att hela tiden fråga sig hur det jag gör värderas och om du fortfarande tycker att det du gör är roligt och givande.

Oavsett var du befinner dig, vilken fas du är i just nu, är det alltid bra att vara öppen och nyfiken på vad som händer runt omkring.
– Var nyfiken hela arbetslivet, följ vad som händer inom din bransch och uppdatera din kunskap. Häng med, hela tiden, säger Nina Forss­blad.

Karriärplan när du ska bilda familj

När, eller om, du börjar fundera på att bilda familj är det ännu viktigare att se över hur det ser ut på din arbetsplats. Finns det kollektivavtal som ger tjänstepension, föräldralön och andra förmåner?

– Det kan dessutom vara bra att fundera över hur din arbetsplats ser på föräldraledighet. Är det något man välkomnar? säger Nina Forssblad.

På några arbetsplatser upplever anställda att föräldraskap gör att karriären tar stopp, ibland för att man väljer att gå ner i arbetstid för att få ihop vardagen.

– Det är väldigt svårt att förstå vilken stor förändring ett föräldraskap för med sig innan man är i det.

Inför att bli förälder rekommenderar därför Nina Forssblad att man tar kontakt med sitt fackförbund för att se över vilket stöd och vilka rättigheter som finns.

Karriärplan när du är mitt i arbetslivet

Om du funderar på att byta bana är det här rätt period att ta tag i det.
Du är fortfarande attraktiv på arbetsmarknaden.

– I Sverige finns fortfarande en hel del missuppfattningar om ålder, även om det finns strålande undantag, säger Nina Forssblad.

Här kan det också vara en idé att trappa upp. Ge utrymme för funderingar om du vill specialisera dig eller om det krävs kompetensutveckling för att nå dit du vill.

– Var ser du dig själv om fem till tio år? Är du på rätt plats, vill du starta eget eller gå vidare mot andra mål, mot något nytt? För här finns det fortfarande möjlighet till det.

Sedan hösten 2022 finns omställningsstudiestödet, som är ett statligt studiestöd för yrkesverksamma. Det ger möjlighet till bidrag och lån till den som mitt i arbetslivet vill ta upp studier.

– För många är det här en möjlighet att vidareutbilda sig.

Karriärplan när du närmar dig pension

Det finns inte längre en fast åldersgräns för när vi ska gå i pension. Därför är det viktigt att själv fundera över när det kan vara dags.

– Börja i god tid och fundera på vad som passar just dig. Ta reda på vilka regler som gäller för när du först kan gå i pension eller om du vill gå ner i arbetstid före pensionen, säger Nina Forssblad.

Det gäller också att se över effekterna av de olika valen. Hur påverkar det ekonomiskt och vilka regelverk finns det på arbetsplatsen? Hos myndigheter och facket finns pensionsrådgivning.

– Planera för pensionen redan i början av arbetslivet. De flesta behöver spara något själva. Ta del av de pensionsrådgivare som finns.

Befinner du dig i den här fasen på en arbetsplats där du vantrivs uppmanar Nina Forssblad till att söka nytt jobb.

– Det är så många som biter ihop och tänker att de ska hålla ut, men jag tänker att det i stället är bättre att värdera sin kompetens, se möjligheterna och hitta arbetsgivare som uppskattar lång erfarenhet, kunskap och kompetens.

Läs också: En karriärplan förenklar dina val

Läs också: Därför behöver du en treårsplan för din karriärutveckling

Läs också: Tre beslut för att nå dina mål

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data