Se till att du har bra arbetsmiljö och villkor när du extrajobbar vid sidan om studierna. Här berättar Akavias expert om dina rättigheter. 

Frågor om arbetsmiljö och -villkor riskerar att hamna i skymundan när det gäller sommarjobbare och extrapersonal. Men arbetsgivaren har precis lika stort ansvar som annars för att säkerställa en god arbetsmiljö, konstaterar Heidi Wiik, rådgivare på Akavia. 

– Det handlar dels om att eliminera riskmoment, men även att se till att det är en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det vill säga att det finns goda förutsättningar för dig att utföra dina arbetsuppgifter, säger hon. 

Hon upplever att det är rätt många extrajobbande studenter som inte har koll på vad de kräva av arbetsgivaren. 

 – Ett vanligt problem är att arbetsuppgifter och förväntningar är otydliga, vilket kan leda till osäkerhet och stress. De flesta studenter vill vara säkra på att inte underprestera på sina extrajobb, och då kan de istället riskera att ta i för mycket. 

Otydligheten beror antagligen på att arbetsgivaren själv är stressad eller omedveten om hur viktigt det är att vara tydlig, påpekar hon. 

– Det är inget medvetet agerande, och därför kan det vara bra att själv be om en bra introduktion och en handledare eller mentor som finns på plats. Det skapar förutsättningar för att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb, säger Heidi Wiik. 

Studenter är också ofta osäkra på vad skyddsombudet har för roll på en arbetsplats. Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och har olika befogenheter för att kunna ställa krav på arbetsgivaren gällande arbetsmiljön. 

– Det första alternativet vid problem eller svårigheter är att vända sig till sin närmsta chef, men ibland kan det vara för känsligt och då kan skyddsombudet agera som talesperson för dig.  

Ett annat sätt att få råd och stöd är att höra av sig till Akavias rådgivning. 

– Det kan du göra även om du bara har funderingar, så kan vi till att börja med hjälpa till genom att klargöra vad som gäller. 

Det kan du göra för att förbättra arbetsvillkoren på extrajobbet

Så här kan du göra… 

  • … om du inte får ut din lön: 
    – Prata med din chef eller den person som hanterar löner. Om du inte får någon förklaring eller får något svävande svar, kontakta oss på Akavia. Det kan vara fråga om att arbetsgivaren har ekonomiska problem eller är på obestånd, och då kan vi agera på olika sätt för att förmå arbetsgivaren att betala. 
  • … om en kollega talar illa om din kompetens, eller om dig personligen:
    – Vi är varandras arbetsmiljö! På jobbet ska vi vara professionella och schyssta mot varandra. Prata med din chef om du har en kollega som talar illa om dig, för det är arbetsgivaren som har ansvar för att ni har en bra arbetsmiljö och måste agera om någon behandlar sina kolleger illa. Om inte chefen agerar kan du vända dig till skyddsombudet, om det finns ett sådant, alternativt till HR. Kontakta oss om du inte får något gehör av din arbetsgivare. 
  • … om du är tvungen att jobba utan raster: 
    – Enligt arbetstidslagen har du rätt till rast efter fem timmars arbete. Med raster avses sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Du har även rätt till pauser under arbetsdagen. Prata med din chef, skyddsombud eller HR om du inte får dina rättmätiga raster eller pauser och kontakta oss om det inte ger något resultat.

Läs också: Första jobbet? Kolla upp det här

Läs också: Så får du bästa villkoren som nyexad

Läs också: Fixa första jobbet – trots lågkonjunktur

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.