Aspekt

Arbetsmiljö

Kunskapslyft efter pensioneringen

Publicerad

Du som har haft ett arbete där det blivit en vana att lära sig nytt hela tiden, vill antagligen fylla på med kunskap och inspiration även som pensionär. Här kommer några tips på vart du kan vända dig.

Ett populärt sätt att förkovra sig är att gå en studiecirkel. På 33 orter i landet, från Lund i söder till Luleå i norr, finns lokala så kallade Senioruniversitet  som erbjuder bland annat studiecirklar och föreläsningar som riktar sig till just seniorer. 

 

Senioruniversiteten drivs av pensionärer, för pensionärer, och arrangemangen sker i samarbete med Folkuniversitetet. Börje Rådesjö är ordförande för Senioruniversitet i Göteborg sedan ett par år, och berättar att deras utbud har ganska stor tonvikt på språkundervisning.

 

– Det är framför allt de stora europeiska språken som brukar vara populära bland våra medlemmar. Men vi har även en hel del att erbjuda inom bland annat konst, musik och historia, säger han.

 

De vänder sig till alla som har fyllt 55 år och som uppbär pension (det räcker med deltidspension). Det är en ideell förening som har funnits i drygt 30 år och har för närvarande omkring 1 400 medlemmar.

 

– Givetvis har verksamheten påverkats enormt av pandemin, eftersom de allra flesta som är involverade tillhör en riskgrupp. Men i normala fall domineras vår verksamhet av studiecirklar och föreläsningsserier. Vi ordnar också studiebesök och studieresor. 

 

Ungefär var tredje vecka arrangerar de gratis måndagsföredrag i Adventskyrkan, och Börje Rådesjö berättar att de har relativt lätt att få dit välmeriterade föredragshållare.

 

– Vi har bra kontakter med bland annat Göteborgs universitet och Chalmers, och vi vill gärna ha bredd på ämnena – även om det förstås är medlemmarnas intressen som styr vad vi ska fokusera på, säger han.