Här hittar du innehållet ur nummer 12 av Akavia Aspekt, publicerat i maj 2022.

Rösträtt på jobbet kan bli verklighet i framtiden

För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

Socialt samspel – en utmaning i delningsekonomin

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Källkritik och reflektion en allt viktigare del av samhället

Så påverkas dina arbetsinsatser om du lyssnar på musik under arbetet

Psykologens råd när samarbetet inte fungerar och leder till konflikt

Arbetslivet påverkas av våra extrema värderingar

Så får du rätt ingångslön 2022

Vad är viktigt att veta inför pensionen?

Tänk på det här om du blir uppsagd

Polisens huvudskyddsombud gör skillnad för kollegorna

Akavia värnar sitt politiska oberoende

Kompetensutveckling är en nyckel till framgång

Akavia Aspekt #12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Martin Stenmark

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.